Gündem
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğ ile Sigorta Tahkim Komisyonu parasal sınırları güncellendi.

Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğ ile Sigorta Tahkim Komisyonu parasal sınırları güncellendi.

Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğ ile Sigorta Tahkim Komisyonu parasal sınırları güncellendi.

  • 8.000 TL altı uyuşmazlıklar hakkındaki hakem kararları kesindir.
  • 8.000 TL ve üstü kararlara Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz edilebilir.
  • 107.000 TL üzeri uyuşmazlıklarda itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yoluna gidilebilir.
  • Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan 24.000,00 Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında heyet teşekkülü zorunludur.

16 Nisan 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31811

TEBLİĞ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

SİGORTACILIK KANUNUNUN 30 UNCU MADDESİNİN ON İKİNCİ VE ON BEŞİNCİ FIKRALARINDA YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 30 uncu maddesinin on ikinci ve on beşinci fıkralarında belirtilen parasal sınırların, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan uyuşmazlık başvuruları için yeniden belirlenmesidir.

Parasal sınırlar

MADDE 3- (1) Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurusu yapılan sekiz bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir. Sekiz bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz edilebilir.

(2) Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan yüzyedi bin Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen hakem kararları için temyize gidilebilir.

(3) Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan yirmidört bin Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında heyet teşekkülü zorunludur.

Tebliğ 01.05/0.2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Tebliğin Tamamı İçin Tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir