Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Davayı İhbar Dilekçesi Örneği

Davayı İhbar Dilekçesi Örneği

.……… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

 

DOSYA NO         :2022/……  E.

 

Davayı İhbar

Davalı                : ………… (TC:………..)

                            

                          

                          

Vekili                 : Av. ………….

                             

                          

 

Davacı               :  ………..  ( TC:………..)

                             

                                                      …..

 

Vekili                 : Av. .…….

                            

 

İhbar Olunan       :  ………   TC No:…..

                            Adres:

 

Konu                 : Davayı ihbar talebimiz hakkındadır.

 

 

Cevaplarımız           :

 

Müvekkil …….. , davacıya …….. 18. Noterliğinin …… yevmiye numaralı Araç Satış Sözleşmesi ile …….. plakalı 2012 model ………. marka LS…….. SPORT tipi aracı satmıştır.

 

              Davacı aracın kilometresi ile oynandığını beyan ederek araçtaki   ayıp oranında,  satış bedelinden indirim yapılarak zararının giderilmesi amacıyla işbu  dosyada maddi tazminat talebinde bulunmaktadır.

 

             Müvekkil söz konusu 2012 model Land Rover marka aracı ……… plakalı olarak …… 10. Noterliğinin . tarih ve ……. yevmiye nolu araç satış sözleşmesi ile ……..i’den satın almıştır. Aracın müvekkil tarafından satın alındığında km’si de satış sözleşmesine yazılmış olup km’si .…… km olarak belirtilmiştir. Araç İstanbul’dan ………. getirilmiş ve davacıya satışı yapılıncaya kadar araç kullanılmamıştır. Araç davacıya satıldığında km’si ……. km’dir. Müvekkilin aracı satın aldığında araç .…… Km’deydi. Müvekkil aracın km’sini hem alırken hem de satarken Noter Satış Sözleşmesine yazdırmıştır. .…… .…… .……. ... marka araç özel yetkili servisi işletmektedir. Müvekkil aracı alırken .……… tarafından .….. marka araçlarda eksper şirketleri tarafından yapılan km kontrolünde yanlış makine (ölçüm aracı) kullanımı nedeniyle yanlış km sonuçları çıkabildiği” belirtilmiştir.   İhtarname sonrası müvekkil yine aracı satın aldığı …… ile görüşmüş, ……. araçlarının arkasında olduklarını, km değişikliği olmadığını, aracın gerçek km’sinin görünen …… olduğunu, bir …… ….. Yetkili servisinde ölçüm yapıldığında gerçek km’nin görünen km olduğunun anlaşılacağı, km’de oynama olmadığını belirtmiştir.

Bu sebeple davanın, aracı müvekkile satan ………….  HMK 61. Madde gereğince davanın ihbarı gerekmektedir.

 

 

 

NETİCE-İ TALEP          :

 Yukarıda arz ve izah ettim sebeplerle davanın ……….i’ye ihbar edilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.29.04.2022

 

                                                                    DAVALI ……

                                                                                     VEKİLİ

                                                                              Av. ……..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir