…………BÖLGE ADLİYE (  ) İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Sunulmak üzere

               …………….. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE                                          

Dosya No                        : 2022/…….. E. – 2022/………K.

İstinaf Kanun Yoluna

Başvuran Katılan Mağdur:……………     

Vekili                              : ……………

 

Davacı                            : K.H.

 

 

Sanık                              : ………

 

Konu                 : ……….. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği …………… tarihli ve 2022/………E.ve 2022/………K.. sayılı dosyada sanıkların müvekkil yönelik olarak işlemiş oldukları …………….. suçundan beraat kararlarının BOZULMASI dileğiyle istinaf kanun yoluna başvurma hakkı istemidir.

Açıklamalar      :

1-) …………… Asliye Ceza Mahkemesi’nin ………….. tarihinde sanık lehine vermiş olduğu beraat kararları kanun ve hukuka aykırıdır.

2-) Müvekkilin ve katılanın ifadelerinde belirttiği gibi sanık yaş küçüklüğü nedeniyle mümeyyiz olmayan müvekkile içki içirmiştir. Sanık müvekkile yönelik işlediği suç müvekkil ve tanık anlatımlarıyla sübut olup TCK 194/1’de yer alan “Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” maddesi kapsamında suç oluşturmaktadır. 

3-) Hal böyleyken yerel mahkeme sanık üzerine atılı suçları işlemiş oldukları sabit olmaması nedeniyle CMK 223/2-e maddesi gereğince beraat kararı vermiştir. İşlenen suçların  kanuni tanımı ve delil durumu düşünüldüğünde yerel mahkemenin verdiği beraat kararlarının hukuka aykırılığı açıkça görülmektedir.

Hukuki Nedenler  :

5271 S.K Ve ilgili mevzuat

Hukuki Deliller   :

Dava dosyası, Yargıtay kararları ve diğer deliller

Sonuç ve İstem  : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

  • İstinaf itirazlarımızın kabulü ile,
  • ………….. Asliye Ceza Mahkemesinin  2022/………Es. & 2022/………K.. sayılı dosyada sanık ……… lehine verilen beraat kararlarının BOZULMASINA karar verilmesini, saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz.08.05.2022

 İstinaf Kanun Yoluna Başvuran Mağdur Vekili  Av. …………….

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir