Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurularda başvuru formu eklerine başvurucunun nüfus cüzdan örneği muhakkak eklenmelidir. Aksi halde başvurunuz idari yönden reddedilir. Buna dair AYM Kararı aşağıdadır.

Anayasa Mahkemesi;

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün (İçtüzük) 59. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (c) bendi ve (4) numaralı fıkrası şöyledir:

” (3) Başvuru formuna aşağıdaki belgeler ya da onaylı örnekleri eklenir:

c) Nüfus cüzdanı örneği, başvurucu yabancı ise geçerli kimlik belgesi.

(4) Başvurucu ihlal iddiasına dayanak gösterdiği üçüncü fıkradaki belgelere herhangi bir nedenle erişememesi hâlinde bunun gerekçelerini belirtir. Mahkeme gerekli gördüğü takdirde bu bilgi ve belgeleri resen toplar.”

➡️ 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 47. maddesinin (6) numaralı fıkrası şöyledir:

“Başvuru evrakında herhangi bir eksiklik bulunması hâlinde, Mahkeme yazı işleri tarafından eksikliğin giderilmesi için başvurucu veya varsa vekiline onbeş günü geçmemek üzere bir süre verilir ve geçerli bir mazereti olmaksızın bu sürede eksikliğin tamamlanmaması durumunda başvurunun reddine karar verileceği bildirilir.”

➡️ Nüfus cüzdanı örneği İçtüzük’ün 59. maddesinde başvuru formuna eklenmesi gereken belgeler arasında sayılmış ve başvurucu vekiline gönderilen eksiklik bildiriminde, nüfus cüzdanı örneğinin tamamlanması gerektiği açıkça belirtilmiştir. 6216 sayılı Kanun’un 47. maddesinde, verilen kesin süre içinde geçerli bir mazeret olmaksızın bildirilen eksikliğin tamamlanmaması hâlinde başvurunun reddine karar verileceği öngörülmüştür.

➡️ İtiraz dilekçesinde, eksik olduğu bildirilen tüm belgelerin tamamlandığı ileri sürülmüş ise de eksiklik bildirimi yazısında başvuru formuna eklenmesi gerektiği açıkça belirtilen nüfus cüzdanı örneğinin dosyaya sunulmadığı, nüfus cüzdanı örneği yerine nüfus kayıt örneğinin gönderildiği anlaşılmıştır. İtiraz dilekçesinde, nüfus cüzdanı örneğine ilişkin eksikliğin neden tamamlanmadığına dair herhangi bir açıklamada bulunulmadığı da görülmüştür.

➡️ Açıklanan gerekçelerle idari ret kararına karşı yapılan itirazın reddine karar verilmesi gerekir.

Açıklanan gerekçelerle;

Başvurucunun 2/3/2016 tarihli ve 2015/14754 sayılı idari ret kararına karşı yaptığı itirazın REDDİNE… karar vermiştir.

Kararın Tamamı için Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir