Vekalet pulu %122 zamla 40,30 TL oldu.

2022 yılında 18.15 TL olan baro pulu %122 artışla 40,30 TL oldu.

Türkiye Barolar Birliği tarafından Barolara yazılan yazıda;

DUYURU NO:2023/1

2023 yılında kullanılacak vekâlet pullarının beher bedeli 40,30 TL olarak tespit edilmiş olup, basımına başlanmıştır.

1-) Yeni pullar basımın tamamlanmasını müteakiben T.Halk Bankası şubelerine gönderilecektir.

2-) Barolarımızın ellerinde kalan 2022 yılına ait vekalet pullarını 31.01.2023 tarihine kadar fiilen (Elden, Posta, Kargo vb.) Birliğimize teslim etmeleri halinde, teslim edilen pul bedelleri Barolarımız hesaplarına havale edilecektir.

Denilmektedir.

  • Vekaletname ve örneklerine Türkiye Barolar Birliği pulunun yapıştırılmasına ilişkin uygulama, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 02.05.2001 gün ve 4667 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesi hükmüne dayalıdır.
  • Anılan maddenin üçüncü fıkrasında, aynen “Avukatlarca vekaletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekaletname ve örnekleri kabul edemez.
  • Gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekaletname işleme konulamaz.” hükmünü taşımaktadır. Söz konusu yasa hükmünün açık ifadesine göre, vekaletname ve örneklerine pul yapıştırma yükümlülüğü vekil edene değil, vekaletnameyi (ya da yetki belgesini) ilgili makama sunan avukata aittir.

Bir Cevap Yazın