Öne Çıkanlar
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » İş Hukukunda Bilinmesi Gerekenler

İş Hukukunda Bilinmesi Gerekenler

İş Hukukunda Bilinmesi Gerekenler

➡️ Günlük çalışma süresi en fazla 11 saattir.

➡️ Haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir.

➡️ Hafta Tatilinin 24 Saatten Az Olarak Kullandırılması Halinde Hafta Tatili Hiç Kullandırılmamış Sayılır.

➡️ Kıdem tazminatı alabilmek için en az 1 yıl çalışmak gereklidir.

➡️ Fazla çalışma saat ücreti, normal çalışma saat ücretinin yüzde elli fazlasıyla ödenir.

➡️ Ulusal bayramda mesai yapılması halinde 2 katı ücret ödenmesi gerekir.

➡️ Resmi tatillerde mesai yapılması halinde 2 katı ücret ödenmesi gerekir.

➡️ İşçiye yıllık izin kullandırılmaması haklı fesih nedenidir.

➡️ Yıllık İzin Ücreti İş Sözleşmesinin Feshi ile Muaccel Olup 10 Yıllık Zamanaşımına Tabidir.

➡️ Çalışma sürerken yıllık iznin kullandırılması yerine ücretinin ödenmesi yıllık izin hakkını ortadan kaldırmaz.

➡️ Denemesi süreli iş sözleşmelerinde, deneme süresi en fazla 2 aydır

➡️ Devamsızlık saatlerinin toplanması suretiyle belli bir gün sayısına ulaşılmasıyla işverenin haklı fesih imkanı doğmaz.

➡️ Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir.

➡️ İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır.

➡️ İşçi ulusal bayram genel tatil günlerinde çalışmaya yazılı onay vermiş dahi olsa, işveren tarafından bu günlerde çalışmaya zorlanamaz ve bu gerekçeyle iş sözleşmesi feshedilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir