Anasayfa » KİRA HUKUKU » Sözleşmede artış şartı yoksa ve yeni dönemin başlangıcından önce ihtarname gönderilmemiş ya da dava açılmamış ise mahkeme bir sonraki kira yılı için tespit yapabilir.

Sözleşmede artış şartı yoksa ve yeni dönemin başlangıcından önce ihtarname gönderilmemiş ya da dava açılmamış ise mahkeme bir sonraki kira yılı için tespit yapabilir.

Sözleşmede artış şartı yoksa ve yeni dönemin başlangıcından önce ihtarname gönderilmemiş ya da dava açılmamış ise mahkeme tarafların beyanına göre bir sonraki kira yılı için tespit yapabilir.

  • ÖZET:

Kira Bedelinin Tespiti Davası Ne Zaman Açılabilir?

  • TBK’nun 345 maddesinde “Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir.

Sözleşmede artış şartı – Yeni kira döneminin başlangıcından önce ihtarname gönderilmesi

  • Bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, Mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar.
  • Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm bulunması
  • Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.” hükmüne yer verilmiştir.
  • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, TBK’nun 345. maddesi bu tarihten sonra açılacak kira bedelinin tespiti istemlerinde uygulanır. Yine
  • 21.11.1966 gün ve 19/10 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince, kira bedelinin arttırılması ile ilgili olarak gönderilen ihtarname veya aynı amaç için açılan davanın dilekçesinin tebliğ tarihi, tespit edilecek kira parasının geçerli olacağı dönemin belirlenmesi açısından önemlidir.
  • Olayımıza gelince; 01.01.1985 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli kira sözleşmesine ilişkin taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesinde artış hükmüne yer verilmemiştir. Bu durumda davacı sözleşmenin yenilendiği 01.01.2015 tarihinden itibaren kira bedelinin tespitini talep edebilmesi için, davanın bu dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açılması ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir