Ödenmeyen kira bedeli icra takibi konusu yapıldığında asıl alacak olan kira bedeli 30 gün içinde icra dairesine/bankaya ödenir faiz ve diğer fer’iler ödenmezse mahkeme tahliye kararı verebilir mi ?

Ödenmeyen kira bedeli icra takibi konusu yapıldığında asıl alacak olan kira bedeli 30 gün içinde icra dairesine/bankaya ödenir faiz ve diğer fer’iler ödenmezse mahkeme tahliye kararı verebilir mi ?

Konut ihtiyacına dayalı tahliye davalarında ihtiyaçlının kirada oturması ihtiyacın varlığı açısından yeterli olup, ayrıca tahliye tehdidi altında bulunması gerekmemektedir.

Konut ihtiyacına dayalı tahliye davalarında ihtiyaçlının kirada oturması ihtiyacın varlığı açısından yeterli olup, ayrıca tahliye tehdidi altında bulunması gerekmemektedir.

İhiyaç Nedeniyle Tahliye-Kiralanın Başkasına Kiralanması-Kiracının taşınmazı bir yargı kararı veya icra marifetiyle tahliye etmemesi-TBK 355. madde tazminat (bir yıllık kira tutarı) koşullarının oluşmadığı…

Kiracı taşınmazı bir yargı kararı veya icra marifetiyle tahliye etmediğinden TBK 355. maddesi uyarınca tazminat (bir yıllık kira tutarı) koşulları oluşmamıştır.

Tek taraflı ihbarla kira sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde yeniden kiraya verme süresi içindeki aidat borcundan eski kiracı da sorumlu olacaktır.

Tek taraflı ihbarla kira sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde yeniden kiraya verme süresi içindeki aidat bedelinden eski kiracı da sorumlu olacaktır.

Bilirkişi tarafından tespit edilen kira bedelinin davacının talebinden fazla olması halinde kira bedeli tespitinde; hakkaniyet indiriminin bilirkişi tarafından tespit edilen bedel üzerinden yapılması gerekir.

Kira Bedelinin Tespiti Davasında; bilirkişi tarafından tespit edilen kira bedelinden hak ve nesafet ilkesi uyarınca indirim yapılmalı, davacının talebi de dikkate alınarak talep aşılmaksızın kira bedelinin tespiti yoluna gidilmelidir.

Kiracı; kanuni artış miktarının üstünde zam yapan ev sahibinden, fazla ödenen kira miktarını talep edebilir mi?

Kiracı; kanuni artış miktarının üstünde zam yapan ev sahibinden, fazla ödenen kira miktarını talep edebilir mi?

Kira Bedelinin Tespiti Davası; Taşınmazın yeniden boş olarak kiraya verilmesi halinde getirebileceği kira bedelinden mahkemece hak ve nesafet kurallarına uygun indirim yapılarak kira bedelinin tespiti gerekir.

Kira Bedelinin Tespiti Davası; Taşınmazın yeniden boş olarak kiraya verilmesi halinde getirebileceği kira bedelinden mahkemece hak ve nesafet kurallarına uygun indirim yapılarak kira bedelinin tespiti gerekir.

Kiralananın fiilen boşaltıldığını ve anahtarın teslim edildiğini, kira ilişkisinin sona erdirildiğini ispat yükü kiracıya aittir.

Kiralananın fiilen boşaltıldığını ve anahtarın teslim edildiğini, kira ilişkisinin sona erdirildiğini ispat yükü kiracıya aittir.

Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli üzerinden nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli üzerinden nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

Kira sözleşmelerinde,kefilin sorumluluğu kira süresi ile sınırlıdır. Kira süresinin uzadığı hallerde, kefilin sorumluluğunun devam edebilmesi için;kefilin sorumluluğunun uzayan dönem için de devam edeceği sözleşmede açıkça yazılı olması gerekir.

Kira sözleşmelerinde,kefilin sorumluluğu kira süresi ile sınırlıdır. Kira süresinin uzadığı hallerde,kefilin sorumluluğunun devam edebilmesi için;kefilin sorumluluğunun uzayan dönem için de devam edeceği sözleşmede açıkça yazılı olması gerekir.