Anasayfa » KİRA SÖZLEŞMESİ

Takibe konu kira sözleşmesine kiracının karşı çıkmaması halinde; alacaklının takibi, İİK’nun 68/1 maddesi anlamında “imzası ikrar edilen ve borç ikrarını içeren bir belgeye” dayanmaktadır.

Takibe konu kira sözleşmesine kiracının karşı çıkmaması halinde; alacaklının takibi, İİK’nun 68/1 maddesi anlamında “imzası ikrar edilen ve borç ikrarını içeren bir belgeye” dayanmaktadır.

Daha Fazla Oku

Sözleşmenin feshi nedeniyle peşin ödenen kira bedelinin iadesi isteminde iade edilecek kira bedelinin denkleştirici adelet ilkesi gereğince hesaplanması gerekir.

Sözleşmenin feshi nedeniyle peşin ödenen kira bedelinin iadesi isteminde iade edilecek kira bedelinin denkleştirici adelet ilkesi gereğince hesaplanması gerekir. 3. Hukuk Dairesi         2022/7299 E.  ,  2023/2132 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk DairesiSAYISI : 2021/2308 E., 2022/1351 K. KARAR : Davanın kabulüİLK DERECE MAHKEMESİ : … Sulh Hukuk MahkemesiSAYISI :…

Daha Fazla Oku

Kira sözleşmesinin özel koşullar 8. maddesi ile “Kiracı kiralananı tahliye etmek istediği takdirde 1 ay evvelinden mal sahibine ulaşacak şekilde bildirim yapmak zorundadır.” hükmü kararlaştırılmıştır. Bu şart geçerli olup tarafları bağlar.

Kira sözleşmesinin özel koşullar 8. maddesi ile “Kiracı kiralananı tahliye etmek istediği takdirde 1 ay evvelinden mal sahibine ulaşacak şekilde bildirim yapmak zorundadır.” hükmü kararlaştırılmıştır. Bu şart geçerli olup tarafları bağlar.

Daha Fazla Oku

Kira sözleşmesi ve yan giderlere ait ödeme belgelerinin ödeme emri ile birlikte davalı borçlulara tebliğ edilmemesi icra takibine engel teşkil etmez.

Kira sözleşmesi ve yan giderlere ait ödeme belgeleri – Ödeme Emri Kira sözleşmesi ve yan giderlere ait ödeme belgelerinin ödeme emri ile birlikte davalı borçlulara tebliğ edilmemesi icra takibine engel teşkil etmez (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesi          2016/81 E.  ,  2016/7519 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiDAVA TÜRÜ : İtirazın kaldırılması-Tahliye İcra mahkemesince verilmiş…

Daha Fazla Oku

Kira Hukuku

Kira Hukuku İLGİLİ ; ➡️ İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği ➡️ Yeni Malik İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği ➡️ Kiracının Tahliyesi Dava Dilekçe Örneği-Kira Borcunun Ödenmemesi Sebebiyle ➡️ Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye İcra Emrine İtiraz Dilekçe Örneği Kiracının Tahliyesi Dava Dilekçe Örneği-Kira Borcunun Ödenmemesi Sebebiyle ➡️ Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye İcra Emrine İtiraz Dilekçe Örneği ➡️ Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davası…

Daha Fazla Oku

Sözleşemede kira bedelinin yıl sonunda ödeneceği – Kira bedellerinin aylık olarak tahsilinin talep edilmesi – Buna itiraz edilmemiş olmakla, kira bedelinin ödeme zamanının taraflar arasında kesinleştiği…

Sözleşemede kira bedelinin yıl sonunda ödeneceği – Kira bedellerinin aylık olarak tahsilinin talep edilmesi – Buna itiraz edilmemiş olmakla, kira bedelinin ödeme zamanının taraflar arasında kesinleştiği…

Daha Fazla Oku