Anasayfa » İCRA HUKUKU » İcra Memuru İşlemini Şikayet Süresi

İcra Memuru İşlemini Şikayet Süresi

İcra memuru işleminin yasaya veya olaya uygun bulunmaması nedeniyle icra mahkemesine başvurarak şikayet yolu ile kaldırılmasının istenmesi kural olarak yedi günlük süreye tâbidir. Şikayet süresi, şikayet konusu işlemin öğrenildiği günden başlar. (İİK’nun 16/1).

Bu kuralın iki önemli istisnası vardır.(şikayet süreye tâbi değildir)


1-Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir (m.16/2). Bu hükmün amacı, ilgilileri icra memurunun bir hakkı yerine getirmekten kaçınmasına karşı korumaktır.
2-Kamu düzenine aykırı olan işlemlere karşı da süresiz şikayet yoluna gidilebilir. Anılan ilke doktrinde benimsenmiş ve Yargıtay uygulamalarında da kabul edilmiştir.
Mesala asansörün (motorlarının) binadan ayrı bir şekilde haczi ile ilgili yasanın emredici kuralından kaynaklanan bir hakkın yerine getirilmemesine ilişkin işlemde, İİK’nun 16/2. maddesi uyarınca şikayet süreye tâbi değildir.


İlgili Kanun Maddeleri

İCRA VE İFLAS KANUNU

Şikayet ve şartlar :
Madde 16 – (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.)
Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler İcra Memuru İşlemini Şikayetin Süreye Tabi Ilmadığına Dair Kararhakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır.
Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir.


İlgili Yargıtay Kararları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir