Anasayfa » AVUKAT » Kamu Denetciliği Kurumu Stajyer avukattan staj kaydiye ücreti alınmasına yasal dayanak bulunmadığına karar verdi.

Kamu Denetciliği Kurumu Stajyer avukattan staj kaydiye ücreti alınmasına yasal dayanak bulunmadığına karar verdi.

KDK, Stajyer avukat olan başvurucudan staj kaydiye ücreti alınmasına yasal dayanak bulunmadığı görülmekle; başvurucudan alınan 1.500,00TL tutarın iade edilmesi hususunda KIRIKKALE BAROSU BAŞKANLIĞINA ve staj kaydiye ücretine ilişkin barolar arasında bir uygulama birliğinin sağlanması hususunda TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA karar verdi.

Kararın gerekçesinde:

Konu kapsamındaki Tekirdağ İdare Mahkemesi’nin 01/04/2016 tarih ve E. 2015/1621 ve K. 2016/379 sayılı kararını emsal olarak değerlendiren KDK, idare mahkemesinin; “ ..Olayda stajyer avukat olan davacıdan kayıt sırasında dosya ücreti bedeli alınmasına dayanak olabilecek yasal dayanak bulunmadığı görülmekle bu ücretin alınmasına yönelik alınan 08/04/2010 tarih ve 56 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile bu karar uyarınca davacıdan 500 TL staj dosya ücreti alınmasında hukuka uyarlık görülmemiştir..” gerekçesi ile dava konusu işlemlerin iptaline hükmedildiğini,

Ayrıca,

Tüm bu açıklamalara ilaveten; Avukatlık Kanunun 109. maddesinde Türkiye Barolar Birliği “bütün baroların katılmasıyla oluşan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu” olarak tanımlanmıştır. Avukatlık Kanunu 110. maddesinde ise; “Baroları ilgilendiren konularda her baronun görüşünü öğrenip, ortaklaşa görüşmeler sonunda çoğunluğun düşünce ve görüşünü belirtmek ve Baroların çalışmalarını ortak amaca ulaşacak şekilde tasarlayıp meslekin gelişmesini sağlamak” TBB’nin görevleri arasında sayılmıştır. Bu ifadelerden TBB’nin barolar üzerinde eşgüdüm ve uygulamada birlik sağlamaya yönelik yetkileri olduğu anlaşılmaktadır. (GÜRSELER, Güneş, BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI, TBB Dergisi, Sayı 54,
2004, s. 314).

Değerlendirmesi ile

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk Devleti olması, Stajyer avukat olan başvurucudan staj kaydiye ücreti alınmasına yasal dayanak bulunmadığı bu kapsamda baro başkanlığı tarafından söz konusu staj kaydiye ücreti alınmasının hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı kanaatine varılmıştır. Ayrıca ülkemizde mevcut barolar arasında stajyer avukat adaylarından staj kaydiye bedeli talep edilmesi hususunda bir uygulama birliği olmadığı, staj kaydiye bedeli adı altında Kanunda açık bir düzenlenme de olmadığı görülmekle; Türkiye Barolar Birliği’nin bu konuda barolar

arasında bir uygulama birliği sağlanması adına ortak bir çalışma yürütmesi gerektiği değerlendirilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Kararın Tamamı İçin Tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir