Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu; Anayasa m. 40’a uygun olarak başvuru yapılacak merci ve sürelerin gösterilmediği işlemlerde tebliğ ile sürenin başlamayacağına ve bu işlemlere karşı açılan davaların süreden reddedilemeyeceğine dair karar verdi.

Bir Cevap Yazın