Gündem
Anasayfa » CEZA HUKUKU » Terlik fırlatmak, kasten yaralamaya teşebbüs suçu ile cezalandırılır.

Terlik fırlatmak, kasten yaralamaya teşebbüs suçu ile cezalandırılır.

Özet:

  • Mahkemenin gerekçeli kararında sanığın kızları olan mağdurlar … ve ….’e yönelik kasten yaralama eylemlerinden dolayı altsoya karşı kasten yaralama suçundan para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, mağdur …..’e yönelik yaralama ile mağdur …’e yönelik yaralamaya teşebbüs eylemlerinin ise silahtan sayılan adli emanette kayıtlı terlik ile gerçekleştirildiği kabul edildiği hâlde, hüküm fıkrasında silahla yaralama suçuna ilişkin 5237 sayılı Kanun’un 86/3-e ve altsoya karşı kasten yaralama suçlarına ilişkin aynı kanun’un 86/3-a maddelerinin uygulanmayarak hükmün karıştırılmasında; isabet görülmediğinden…

Karar İçeriği

Yargıtay 3. Ceza Dairesi         

2015/20771 E.  ,  2015/27604 K.


“İçtihat Metni”


Kasten yaralama ve yaralamaya teşebbüs suçlarından sanık …’in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/2 (üç kez), 35, 21/2,62 ve 52/2. maddeleri gereğince 2.000 Türk lirası, 860 Türk lirası ve 1.240 Türk lirası adlî para cezalan ile cezalandırılmasına dair …Asliye Ceza Mahkemesinin 10/02/2015 tarihli ve 2014/574 esas, 2015/79 sayılı kararına karşı … Bakanlığı’nın 18.05.2015 tarih ve 2015/10369–32507 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 02.06.2015 tarih ve 2015/190008 sayılı tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle incelendi.
Mezkur ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, mahkemenin gerekçeli kararında sanığın kızları olan mağdurlar … ve ….’e yönelik kasten yaralama eylemlerinden dolayı altsoya karşı kasten yaralama suçundan para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, mağdur …..’e yönelik yaralama ile mağdur …’e yönelik yaralamaya teşebbüs eylemlerinin ise silahtan sayılan adli emanette kayıtlı terlik ile gerçekleştirildiği kabul edildiği hâlde, hüküm fıkrasında silahla yaralama suçuna ilişkin 5237 sayılı Kanun’un 86/3-e ve altsoya karşı kasten yaralama suçlarına ilişkin aynı kanun’un 86/3-a maddelerinin uygulanmayarak hükmün karıştırılmasında; isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK’nin 309.maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.
Gereği görüşülüp düşünüldü:
… Bakanlığı’nın kanun yararına bozma isteyen yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden;… Asliye Ceza Mahkemesinin 10/02/2015 tarihli ve 2014/574 esas, 2015/79 sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nin 309/4. maddesi gereğince aleyhe sonuç doğurmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA; dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE; 07.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir