Öne Çıkanlar
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Vasi Tayini Talebi Dilekçe Örneği

Vasi Tayini Talebi Dilekçe Örneği

………..NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

Davacı : …………… – T.C. Kimlik No:………………..
Adr: ……………………

Vekili :………..

Davalı : Hasımsız.

Konu : Vasi tayini talebimin sunumudur.

Açıklamalar :…………ili ………..Köyü nüfusuna kayıtlı ve ekte kimlik fotokopisi bulunan ………….. doğumlu babam …………….., günlük işlerini dahi idame ettiremeyecek şekilde akıl zayıflığına uğramış durumdadır. Babam ……….. …………….., 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405.maddesinde “Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır.” şeklinde düzenlenen somut şartları tesis ettiğinden kendisine vasi olarak atanma talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur. Babam ………………’nun Sayın Mahkemenizce takdir edilen bir resmi sağlık kurulundan alınacak sağlık raporu ile tespit edilecek kısıtlılığı ve kendisinin birinci dereceden alt soyu olmam nedeniyle; babam ……………….nun kişiliği ve malvarlığı ile ilgili her türlü menfaat ve hakkının korunması amacıyla vesayet altına alınması ile hukuki işlemlerde kendisini temsil etmek üzere vasi olarak atanmayı arz ve talep ediyorum.

Hukuki Dayanak :TMK ve ilgili mevzuat.

Delilleri :

1- Nüfus kayıtları,

2- Nüfus cüzdanı fotokopileri,

2- ……………………. adına Sayın Mahkemenizce takdir edilecek resmi bir sağlık kurulundan alınacak sağlık raporu,

3- Tanık,

4- Her türlü yasal delil

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

– Dava ve taleplerimin kabulü ile

– Babam …………………..’nun kişiliği ve malvarlığı ile ilgili her türlü menfaat ve hakkının korunması ile hukuki işlemlerde kendisini temsil etmek üzere vasi olarak tayin edilmeme karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 05.01.2021
Davacı Vekili
Av. …………….

Ekler : Nüfus cüzdanı örnekleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir