Gündem
Anasayfa » CEZA HUKUKU » Hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde, denetim süresi içinde dava zamanaşımının durur.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde, denetim süresi içinde dava zamanaşımının durur.

ÖZET :

  • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleştiği 11.06.2012 tarihi itibariyle duran zamanaşımının kesinleşen sonraki mahkûmiyete konu suçun işlendiği 05.07.2012 günü yeniden işlemeye başladığı ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 07/04/2015 gün ve 2014/833- 2015/98 sayılı kararında da belirtildiği üzere müştekinin sokakta kilitsiz bir şekilde park ettiği motosikletini çalan suça sürüklenen çocuğun eyleminin, 5237 sayılı TCK’nın 142/1-e maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu belirlenerek yapılan incelemede;
  • Suç tarihi itibariyle 12-15 yaş grubunda bulunan suça sürüklenen çocuğun eylemine uyan TCK’nın 142/1-e ve 31/2 maddelerinde tanımlanan suç için öngörülen cezanın üst sınırına göre aynı Kanun’un 66/1-e, 66/2, 67/4. maddelerine göre hesaplanan 6 yıllık olağanüstü zamanaşımının, suçun işlendiği tarih olan 25.07.2011 tarihinden inceleme tarihine kadar geçmiş bulunması,
  • Bozmayı gerektirmiş

Karar İçeriği

Yargıtay 2. Ceza Dairesi         

2020/7633 E.  ,  2021/991 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
SUÇ : Hırsızlık
HÜKÜM: Mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
5271 sayılı CMK’nın 231. maddesinin 8. fıkrasında, hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde, denetim süresi içinde dava zamanaşımının duracağı ve maddenin 11. fıkrasında, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmesi halinde mahkemece hükmün açıklanacağı düzenlenmiş olup, duran zamanaşımının, denetim süresi içinde işlenen suçtan dolayı verilen hükümlülük kararının kesinleşmesi koşuluyla suçun işlendiği tarihte yeniden işlemeye başlayacağı, dosya kapsamına göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleştiği 11.06.2012 tarihi itibariyle duran zamanaşımının kesinleşen sonraki mahkûmiyete konu suçun işlendiği 05.07.2012 günü yeniden işlemeye başladığı ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 07/04/2015 gün ve 2014/833- 2015/98 sayılı kararında da belirtildiği üzere müştekinin sokakta kilitsiz bir şekilde park ettiği motosikletini çalan suça sürüklenen çocuğun eyleminin, 5237 sayılı TCK’nın 142/1-e maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu belirlenerek yapılan incelemede;
Suç tarihi itibariyle 12-15 yaş grubunda bulunan suça sürüklenen çocuğun eylemine uyan TCK’nın 142/1-e ve 31/2 maddelerinde tanımlanan suç için öngörülen cezanın üst sınırına göre aynı Kanun’un 66/1-e, 66/2, 67/4. maddelerine göre hesaplanan 6 yıllık olağanüstü zamanaşımının, suçun işlendiği tarih olan 25.07.2011 tarihinden inceleme tarihine kadar geçmiş bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa’nın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan, 1412 sayılı CMUK’nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, suça sürüklenen çocuk hakkında açılan kamu davasının 5271 sayılı CMK’nın 223/8. maddesi gereğince istem gibi DÜŞÜRÜLMESİNE, 26.01.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir