Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Kanun Yararına Bozma Talebi Dilekçe Örneği

Kanun Yararına Bozma Talebi Dilekçe ÖrneğiADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
Gönderilmek Üzere
…. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Dosya No : 2019/……….Sor.

Mağdur : …………….. – T.C. Kimlik No: …………….
Adr: İ………………….

Kanun Yararına
Bozma Talep Eden
Şikayetçi : ………………. – T.C. Kimlik No: ……………….
Adr: .

Vekili : Av. ……………
(Adres antettedir.)

Suç : Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma

Suç Tarihi : ……………. günü saat: 11:20

Bozulması İstenen
Mahkeme Kararı : …………….. 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin ……………. tarih ve 2019/…………… D.İş. sayılı kararının kanun yararına bozulması talebinden ibarettir.

Açıklamalar :
……………. tarihinde meydana gelen trafik kazası neticesinde gerçekleştirilen ……

Cumhuriyet Başsavcılığı 2019/…………… Sor. numaralı soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Tarafımızca 2019/………… Sor. & 2019/…………K. sayılı karara Sulh Ceza Hakimliği’ nde itiraz edilmiştir. ………….. 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin ………….. tarih ve 2019/…………. D.İş. sayılı kararıyla itirazımız reddedilmiştir.
…………… 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin …………….. tarih ve 2019/……………. D.İş. sayılı kararında ‘’ Soruşturma makamınca eksikliklerin giderilerek Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden kazadaki kusur durumuna ilişkin ……….. ve ……………….. tarihli iki ayrı rapor alındığı, anılan raporlar ve tüm soruşturma evrakı kapsamı itibariyle mağdurun kazada asli kusurlu olup şüphelinin kusursuz olduğu belirlendiğinden, olayın hukuki nitelendirilmesi, soruşturmaya konu olan ve kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen eylemin, mevcut deliller ve kusur oranı çerçevesinde değerlendirilmesinin usul ve kanuna uygun olduğu, C. Savcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararında, usul ve yasaya aykırılık olmadığı kanaatine varıldığından müşteki vekilinin kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yaptığı itirazının reddine karar vermek gerekmiştir’’ şeklinde karar verilmiştir. İlgili kararda kusura ilişkin aldırılan raporlarda şüpheli …………….. in soruşturma konusu kazanın oluşumunda kusursuz olduğu gerekçesiyle yapılan itirazın reddine karar verilmiştir.
Ancak soruşturma konusu kaza ile ilgili olarak tarafımızca kazaya karışan şüpheli ……………. e ait …………….. plakalı aracın ………… sigortacısı sigorta şirketine maddi tazminat alacağı olarak açılan ve …………… 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülmekte olan 2020/……………….Es. sayılı dava dosyası kapsamında kusura ilişkin olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden seçilen 3 kişilik heyetten aldırılan ……………….. tarihli raporda şüpheli ……………….. e %20 oranında kusur atfedilmiştir.
Daha önce soruşturma aşamasında, ………… tarihinde meydana gelen kazada olayın tek görgü tanığı ………………….. un olaya ilişkin bilgileri dikkate alınmayarak kaza tespit tutanağı düzenlenmiş ve bu kaza tespit tutanağı neticesinde kusura ilişkin bilirkişi raporlarında değerlendirme yapılmış ve bunun sonucu olarak da şüpheli tarafa kusur oranı atfedilmemiştir. Buna bağlı olarak da yaptığımız itiraz reddedilmiştir. Ancak alınan son bilirkişi kurulu raporuyla şüphelinin kazanın oluşumunda kusurunun olduğu ortaya çıkmıştır.
Müvekkil …………….., kazanın ardından …………………… Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi’ne kaldırılmış burada kendisine ilk müdahaleler yapıldıktan sonra yine bu hastanede tedavi altına alınmıştır. Müvekkil SOL TEMPORALDE KANAMALI KESİ NEDENİYLE( Kaza nedeniyle baş bölgesine alınan darbe sonucu) hastaneye yatırılmış ve hastanede tedavi görmüştür. Daha sonra müvekkil ………..Özel …………….. Hastanesi’ nde defalarca ameliyat edilmiş; ancak sağlığına kavuşturulamamıştır. MÜVEKKİL, ……………….. TARİHLİ ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORUNDAN DA ANLAŞILACAĞI ÜZERE HAYATİ TEHLİKE GEÇİRECEK ŞEKİLDE YARALANMIŞ KAFASINDA KIRIK VE ÇÖKME OLUŞMUŞ, BUNA BAĞLI OLARAK DA HEMİPAREZİ GELİŞMİŞ, TEKERLEKLİ SANDALYEYE BAĞIMLI OLUP YÜRÜYEMEMEKTE VE KONUŞAMAMAKTADIR. BU RAPORDA MÜVEKKİLİN %92.4 ORANINDA ENGELLİ OLDUĞU KANAATİNE VARILMIŞTIR.
Ekte sunulan engelli sağlık kurulu raporuyla da açıkça sabit olduğu üzere müvekkil şu anda %92,4 oranında engellidir. Şüphelinin kusuru nedeniyle meydana gelen kaza sonrası, şüpheli hakkında ceza davası açılmaması ve cezalandırılmaması mağdur küçüğü ve müşteki ailesini derinden üzmüştür. Müvekkiller, kusurlu hareketiyle kazaya sebebiyet veren şüphelinin yargılanarak hakettiği cezası almasını arzu etmektedir ve bu amaçla tarafımızca iş bu başvuru dilekçesi sunulmuştur.
Yukarıda açıkladığımız nedenlerle eksik inceleme ve araştırma yapılarak tarafımızca yapılan itiraz reddedildiğinden kanun yararına bozma yoluna başvurma zarureti hasıl olmuştur.

Hukuki Nedenler : CMK 309. Madde ve ilgili yasal mevzuat.

Sonuç ve İstem : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle hukuka aykırı nitelikteki ………. Sulh Ceza Hakimliği’nin …………….. tarih ve 2020/…………….. D.İş. sayılı kesin kararının kanun yararına bozulmasına karar verilmesini ve şüpheli ………………… hakkında yeniden soruşturma açılarak hakkında dava açılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.03.10.2021
Kanun Yararına Bozma
İsteminde Bulunan
Vekili
Av. ……………………..

EKLER:
1-) Mağdura Ait Engelli Sağlık Kurulu Raporu ve bir takım Hastane Evrakları (EK-1),
2-)Onanmış vekaletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir