Öne Çıkanlar
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » İcra Takibinin İptali Dilekçe Örneği

İcra Takibinin İptali Dilekçe Örneği

TAKİBİN DURDURULMASI TALEPLİDİR.
………..NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

İcra Dosya
Esas No : ………… İcra Müd.2020/…….Es.
Şikâyet Eden
(Borçlu) : ……….(TC:……………………)
Vekili : Av. .
(Adres antette)

Karşı taraf
(Alacaklı) :
Vekili :
…………………….(TC:………………….
Av. ……………………
Adres: …………………
Konu : ………….. İcra Müd.2020/………….. Es. Sayılı dosyasının iptali talebimizden ibarettir.

Açıklamalar :

  1. …………….. İcra Müdürlüğü’ nün yukarıda esas numarası belirtilen icra takibi dosyası ile müvekkil hakkında başlatılan ilamlı icra takibi kapsamında ……………… tarihinde tarafımıza tebliğ edilen icra emri ilama, usul ve yasaya açıkça aykırı düzenlenmiştir.
  2. Takibe konu edilen ilam, ……………. Aile Mahkemesi’nin 2018/……………..Es – 2018/……….K. sayılı ………….. tarihli nafakaya ilişkin ilamıdır. Müvekkil icra emrinde gösterilen ……………. tarihli yoksulluk ve iştirak nafakasını ……………… tarihinde dosya alacaklısının hesabına yatırmış olup; ilgili kalemlere ilişkin müvekkilin karşı tarafa herhangi bir borcu kalmamıştır.
  3. Sonuç olarak takibe konu edilen ilamın davacısı ve icra takibinin alacaklısı …………. olan, müvekkil tarafından yukarıda belirtilen kısmı ödenmiş ve icra edilebilirlik kabiliyetine haiz olmayan bir kararı dayanak göstererek yasaya aykırı bir şekilde takibe konu etmiştir. Yukarıda belirttiğimiz usul ve yasaya açık aykırılıklar nedeniyle icra emrinin ve dolayısıyla icra emrinin dayanağı olan ……….. İcra Müd.2020/…………… Es. Sayılı icra takibinin iptalini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Deliller : ………. İcra Müd.2020/……….Es. Sayılı dosyası, Konya ………… tarihli …………. Bankası A.Ş. tarafından düzenlenmiş EFT dekontu, hesap özeti ve sair her türlü delil.
Hukuki Sebepler: İ.İ.K., HMK. ve ilgili mevzuat.

Talep Sonucu : Yukarıda arz edilen nedenlerle, şikâyetin kabulüne, icra emrinin ve dolayısıyla icra emrinin dayanağı olan …………… İcra Müd.2020/………..Es. Sayılı icra takibinin durdurulmasına ve yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekâleten talep ederim.11.08.2020
Şikâyet Eden Vekilleri
Av.

EK:
1- Vekaletname sureti
2- …. tarihli EFT dekontu
3- Hesap Özeti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir