Öne Çıkanlar
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Tüketici Mahkemesi Arabuluculuk Zorunlu Mu?

Tüketici Mahkemesi Arabuluculuk Zorunlu Mu?

28.07.2020 tarigli 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişikkik Yapılması Hakkında Kanun’ da yapilan düzenleme ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a tüketici mahkemelerinde görülen davalara ilişkin olarak arabulucuya başvurma zorunluğu getirimiştir.

7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişikkik Yapılması Hakkında Kanun MADDE 59 :

– 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna 73 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Dava şartı olarak arabuluculuk

MADDE 73/A –(1) Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Şu kadar ki, aşağıda belirtilen hususlarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz:

a) Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklar

b) Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar

c) 73 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen davalar

ç) 74 üncü maddede belirtilen davalar

d) Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar

(2) 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 18/A maddesinin onbirinci fıkrası tüketici aleyhine uygulanmaz.

(3) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya tarafların anlaşmaları ya da anlaşamamaları hâlinde tüketicinin ödemesi gereken arabuluculuk ücreti, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Ancak belirtilen hâllerde arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmına göre iki saatlik ücret tutarını geçemez.

(4) Arabuluculuk faaliyeti sonunda açılan davanın tüketici lehine sonuçlanması hâlinde arabuluculuk ücreti, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.” maddesi ile yapılan duzenleme sonucu Tüketici Mahkemesinde görülen davalar için dava açılmadan önce arabulucuya başvuru hususu dava şartı olarak zorunlu hale gelmiştir.

Arabulucuya başvuru şartı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti nezdinde görülecek işlemlerde uygulanmayacaktır.

7251 Sayılı Kanun’nun 60. Maddesi ile – 6502 sayılı Kanuna eklenen GEÇİCİ 2. madde kapsamında Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte olan davalar hakkında uygulanmayacağı düzenlemesi getirilmiştir.

28.07.2020 tarigli 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişikkik Yapılması Hakkında Kanun’un Tamamı için Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir