6100 Sayılı HMK’nun 6. Maddesine göre genel yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri mahkemesidir.

Ayrıca, 6502 Sayılı Kanunun 73/5 maddesine göre tüketici davaları tüketicinin ikametgahı mahkemesinde açılabileceği belirtilmiştir. Bu madde özel yetkiye dair bir düzenlemedir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73. Maddesi;

(1) Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir.

(5) Tüketici davaları, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilir.” Demektedir.

Bir Cevap Yazın