Gündem
Anasayfa » CEZA HUKUKU » Allah hepinizi yaksın, geberin, Allah hepinizin belasını versin” biçimindeki sözler beddua olup, hakaret değildir.

Allah hepinizi yaksın, geberin, Allah hepinizin belasını versin” biçimindeki sözler beddua olup, hakaret değildir.

ÖZET :

  • Allah hepinizi yaksın, geberin, Allah hepinizin belasını versin” biçimindeki sözlerin beddua teşkil edip bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek söz ve davranış niteliğinde olmadığı gözetilmeden sanığın yüklenen suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmez.

Karar İçeriği

Yargıtay 9. Ceza Dairesi         

2013/14796 E.  ,  2014/5495 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : İftira, hakaret
Hüküm : 1- TCK’nın 267/1, 62/1, 53, 58. maddeleri uyarınca mahkumiyet 2- TCK’nın 125/1-3-a, 62/1, 53, 58. maddeleri uyarınca mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
1- İftira suçundan kurulan hükme yönelik temyiz incelemesinde;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık ve müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
2- Hakaret suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince;
Sanık tarafından söylenen “Allah hepinizi yaksın, geberin, Allah hepinizin belasını versin” biçimindeki sözlerin beddua teşkil edip bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek söz ve davranış niteliğinde olmadığı gözetilmeden sanığın yüklenen suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten BOZULMASINA, 06.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verild

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir