Öne Çıkanlar
Anasayfa » GÜNCEL » Influencerlar(Sosyal Medya Etkileyicileri) ile ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından rehber yayımlandı.

Influencerlar(Sosyal Medya Etkileyicileri) ile ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından rehber yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı, Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz yayınladı.

Klavuzda;Sosyal medya etkileyicisi aracılığıyla yapılan reklamların, açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmesi ve ayırt edilebilir olması zorunludur. Her türlü iletişim aracında olduğu gibi sosyal medyada da sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması yasak olduğu” belirtildi.

Klavuzun 6. Maddesinde Sosyal medya etkileyicisinin yükümlülükleri belirtilmiştir.

Klavuzun 6. Maddesinde video paylaşım mecralarında yapılan reklamlarla ilgili olarak;

YouTube ve Instagram TV gibi video paylaşım mecralarında yapılan reklamlar ile canlı yayın niteliğinde olan paylaşımlarda, video içinde sürekli olarak veya videonun başlığında ya da açıklama kısmında veya ilgili reklamın geçeceği bölümün başında tüketicileri “daha fazla oku” gibi bir alanı tıklamak zorunda bırakmadan yazılı ve sözlü olarak aşağıda belirtilen açıklamalardan en az birine yer verilir:
a) “Bu video [reklam veren] reklamlarını içermektedir.”
b) “Bu video, [reklam veren] ile ücretli işbirliğini içermektedir.”
c) “[Reklam veren]’in destekleri ile.”
ç) “Bu ürünleri [reklam verenden] hediye olarak aldım.”
d) “Ürünleri bana gönderdiği için [reklam verene] teşekkürler.”

Şeklinde açıklamaların bulunması gerektiği belirtilmiştir.

Klavuzun 11. Maddesinde Reklam verenin sorumlu olduğu hususlar belirtilmiştir.

Reklam verenin sorumluluğu
MADDE 11 – (1) Reklam veren;
a) Sosyal medya etkileyicilerini bu Kılavuz hükümleri hakkında bilgilendirmek,
b) Sosyal medya etkileyicilerinin, 6502 sayılı Kanun, Yönetmelik ve bu Kılavuz dâhil olmak üzere ilgili kanun ve yönetmeliklere uymasını istemek,
c) Reklam veren tarafından sosyal medya etkileyicilerinin üçüncü şahısları kullanmasına izin verildiği durumlarda, sosyal medya etkileyicilerinin üçüncü şahısların da (b) bendinde belirtilen yükümlülüklere uyması gerektiğine dikkat çekmek,
ç) Sosyal medya etkileyicilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi için çaba göstermek ve ihlallere karşı önlem almak,
ile sorumludur.
(2) Reklam veren, sosyal medya etkileyicilerinin kendi sorumluluğu olduğu gerekçesine dayanarak, birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerden kaçınamaz.
(3) Reklam verenin birinci ve ikinci fıkrada belirtilen yükümlülüklere uygun hareket ettiğini ispatlaması durumunda, sosyal medya etkileyicilerinin kurallara uymasını sağlamak adına kendisinden makul olarak beklenebilecek en iyi çabayı gösterdiği kabul edilir.

7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan ve sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin olarak yürütülen incelemelerde esas teşkil etmek üzere Reklam Kurulu’nun 04.05.2021 tarihli ve 309 sayılı toplantısında 2021/2 numaralı ilke kararı olarak kabul edilen “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz için lütfen tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir