Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İbrahim Tokmak’ın başvurusu üzerine TFF Tahkim Kurulu’nun bağımsız ve tarafsız olmadığına ve başvurucunun adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

AİHM’e TFF Tahkim Kurulu kararları ile ilgili 3 başvuru yapılmıştı.

AİHM, her üç başvuruda da (ayrı ayrı) hem ifade özgürlüğünün hem de Tahkim Kurulu bağımsız ve tarafsız olmadığı için adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-209956%22]}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir