Çok Okunanlar
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Velayetin Değiştirilmesi Davası Dilekçe Örneği

Velayetin Değiştirilmesi Davası Dilekçe Örneği

………………. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Davacı               : …………….. – T.C.Kimlik No: ………….

Adr: …………….

Vekili                          :  Av. ………….

Davalı           : …………….. – T.C.Kimlik No: …………….

Adr: ………………..

Vekili              : …………..

Adr: …………………..

 

Konu               : Velayetin değiştirilmesi isteminden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

………… Aile Mahkemesi 2015/…………. Es. 2017/……….K. Sayılı dava dosyası ile müvekkil …………. ve ………………..’nun boşanmasına karar verilmiştir. Tarafların müşterek çocukları ………. ve ……..’nun velayetleri ……….. tarihli hükümle davalı anne …………..’na bırakılmıştır.

         Davalı-karşı davacı  ………….. boşanmadan sonra … ile evlenmiştir. Ancak davalının yeni eşi …, müvekkil …………. ve davalı ……………..’nun müşterek çocukları …………’na şiddet uygulamıştır. Olay sonucu ……….. doğumlu Y…………f, müvekkilin yanına gelmiş ve 3 aydır müvekkille beraber yaşamaktadır. Bu ….. olayları henüz 10 yaşında olan ………f’un gelişimini ve psikolojisini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu durumun önüne geçemeyen davalı annenin çocuklarına karşı yeteri kadar özen göstermediği ve velayetin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmediği aşikardır.

Açıklanan nedenlerden ötürü müşterek çocuk …………’nun velayetinin anne ………..’dan alınarak baba ……………. verilmesini talep etmekteyiz .

Hukuki Sebepler  :  4721 s.l TMK. ve İlgili Mevzuat 

 

Talep sonucu      : Arz edilen sebeplerle öncelikle müşterek çocuk ……….nun dava sonuna kadar baba yanında kalmasına tedbiren karar verilmesini ve çocuğun velayetinin anne …………’dan alınarak müvekkil baba ………….’NA verilmesini ayrıca cocuğun pedagog gözetiminde dinlenilmesini  vekaleten saygıyla talep ederiz.

 ………Vekili

Av. ………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir