Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » HAGB İtiraz Dilekçesi Örneği (Sanık İçin)

HAGB İtiraz Dilekçesi Örneği (Sanık İçin)

………..NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKMESİNE
(Gönderilmek üzere)
……………..ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE
Dosya No : 2020/…….. E.
İtiraz eden : ………….

Davacı : K.H

Katılan : ……………
Vekili : Av. ………….
Talep Konusu : ……………..Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği ……………… tarihli ve 2020/……….. Es. sayılı dosyada verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itirazımdan ibarettir.
AÇIKLAMALAR :
1-) ………….Asliye Ceza Mahkemesi’nin aleyhime ……….. tarihinde vermiş olduğu hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kanun ve hukuka aykırıdır. 2-) Sayın Mahkeme mevcut dosyada beraatim için gerekli tüm şartların varlığına rağmen; beraat kararı vermesi gerekirken tamamen hukuka aykırı bir şekilde beraat için geçerli sebepleri görmezden gelerek benim hakkımda mahkumiyet kararı vermiştir. Sonuçları mahkumiyet kararı kadar ağır olmasa da masum bir kişiye verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bütün hayatım boyunca beni olumsuz yönde etkileyecektir. 3-) Yerel mahkeme ceza yargılamasının temel ilkelerinden olan “şüpheden sanık yararlanır” ilkesini hiçe sayarak ve lehime olan hususları değerlendirmeksizin karar vermiştir.

4-) Bu nedenlerle ilgili kararın itirazen kaldırılması gerekmektedir.
Hukuki Deliller :
Dava dosyası, Yargıtay kararları ve diğer deliller
Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;
 Mevcut itirazlarımızın kabulü ile,
 …………….Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/…… Es. sayılı …………. tarihli hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına karar verilerek beraatime karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 27.02.2021 İtiraz Eden …………….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir