Öne Çıkanlar
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Vasinin değiştirilmesi kararı temyiz edilemez.

Vasinin değiştirilmesi kararı temyiz edilemez.

  • ÖZET
  • Medeni Kanunun 483. maddesinde, vasinin görevini ağır surette savsaklaması, yetkilerini kötüye kullanması veya güven sarsıcı davranışlarda bulunması yahut borç ödemeden acze düşmesi halinde vesayet makamınca görevden alınacağı; 488. maddesinde ise, vesayet makamının kararlarına karşı 10 gün içerisinde denetim makamına itiraz edilebileceği hükme bağlamıştır.
  • Türk Medeni Kanununun 397.maddesinde belirtilen denetim makamı görevi, asliye hukuk mahkemesine aittir (5133 S.K.md.2-3, TMK.md.397/2).Vasinin görevden alınıp yeni vasi atanmasına yönelik vesayet makamı kararlarına karşı temyiz yoluna başvurulamayacağı…

Karar İçeriği

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi         

2017/13348 E.  ,  2018/2263 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Vesayet

KARAR

Türk Medeni Kanununun 405. maddesine göre kısıtlanan …’a, …’ün vasi olarak atanması üzerine, talep eden … Kuyumcıyan vekili, vasinin görevden alınmasını ve kısıtlıya kendisinin vasi olarak atanmasını istemiş, yargılama devam ederken 03.05.2016 tarihli 11.oturumda reddi hakim talebinde bulunmuş; mahkemece reddedilen hakimin görev yerinin değiştiği, bu sebeple reddi hakim talebinin hükümsüz kaldığı gerekçesi ile vesayet dosyasının denetim altında devamına 06.03.2017 tarihinde ek karar verilmiş, vasi değişikliği hususunda olumlu olumsuz bir hüküm kurulmaması sebebiyle ek karar, … Kuyumcıyan vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Medeni Kanunun 483. maddesinde, vasinin görevini ağır surette savsaklaması, yetkilerini kötüye kullanması veya güven sarsıcı davranışlarda bulunması yahut borç ödemeden acze düşmesi halinde vesayet makamınca görevden alınacağı; 488. maddesinde ise, vesayet makamının kararlarına karşı 10 gün içerisinde denetim makamına itiraz edilebileceği hükme bağlamıştır.
Türk Medeni Kanununun 397.maddesinde belirtilen denetim makamı görevi, asliye hukuk mahkemesine aittir (5133 S.K.md.2-3, TMK.md.397/2).Vasinin görevden alınıp yeni vasi atanmasına yönelik vesayet makamı kararlarına karşı temyiz yoluna başvurulamayacağından, temyiz dilekçesinin vasinin değiştirilmesi istemine dair vesayet makamının olumlu olumsuz bir karar vermemesine karşı itiraz olarak kabul edilip, itirazın denetim makamınca incelenmesi ve bu konuda kesin bir karar verilmesi için dosyanın Mahkemesine İADESİNE, 15.02.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir