Öne Çıkanlar
Anasayfa » AYM KARARLARI » Lehe kanunun geriye yürümesi kuralı kabahatler için de geçerli midir?

Lehe kanunun geriye yürümesi kuralı kabahatler için de geçerli midir?

Anayasa Mahkemesi, Başvuru No: 2012/731 sayılı kararında ceza hukukunda yer alan “lehe kanunun geriye yürümesi” kuralının kabahatler için de geçerli olduğu gerekçesiyle ihlal kararı vermiştir.

Mevzuata aykırı şekilde tütün satışı yapmasından ötürü verilen idari para cezasının kesinleşmesinden sonra lehe olarak yeniden düzenlenen ilgili kanun hükmünden yararlanmak amacıyla yaptığı başvurunun reddedildiğini, bu nedenle Anayasa’nın 38. maddesinde düzenlenen haklarının ihlal edildiğini ileri sürdüğü başvuruda,

Başvurucunun eylemine uyan kanun hükmünde yapılan lehe değişikliğin başvurucuya uygulanması gerekirken, bu yöndeki talebinin reddedilmiş olması Anayasa’nın “Suç ve cezalara ilişkin esaslar” kenar başlıklı 38. maddesinin birinci fırkasında düzenlenen “suçta ve cezada kanunilik ilkesi” ile bağdaşmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, başvurucu hakkında lehe kanun hükmünün uygulanmamasından dolayı Anayasa’nın 38. maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.” Şeklinde karar vermiştir.

Kararın Tamamı için Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir