Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçe Örneği

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçe Örneği


……….. 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

 

Dosya No            : 2020/…………. E.

 

İtirazda Bulunan

Davalı   : ………………

 

Vekilleri              : Av. …………………………..

                 (Adres antettedir.)

 

Davacı  : ………………………Üniversitesi Rektörllüğü

 

Konu     : Bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızın sunumudur.

 

AÇIKLAMALAR   :

               Sayın Mahkemenizde görülmekte olan yukarıda esas numarası yazılı davamızda, bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızı yasal süresi içinde sunuyoruz. Şöyle ki;

               11.07.2020 tarihli mevcut bilirkişi raporu hukuka aykırı olup; kabul etmiyoruz. Bilirkişi raporunda yapılan değerlendirme sonucu davalı müvekkilin % 70 oranında kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit eksik inceleme ve değerlendirmeye dayanmaktadir. Raporun Tespitler başlıklı kısmında bilirkişi her iki aracında sarı ışık yanmakta iken geçtiği tespitinde bulunmuştur. Buna karşılık sayın bilirkişi kusur tespitinde müvekkile haksız ve hukuka aykırı olarak % 70 oranında kusur izafe etmiştir. Hukuka aykırı olan ve eksik inceleme sonucu müvekkile atfedilmiş kusur oranını kabul etmiyoruz.                        Ayrıca bilirkişice tespit edilen toplam hasar ve zarar miktarı gerçek zarar miktarlarını yansıtmamaktadır. Tarafların kusur oranlarına ve aracın hasar ve zarar durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nden rapor aldırılmasına karar verilmesini talep ederiz.

              

 

Sonuç ve İstem    : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

•             Bilirkişi raporuna itirazlarımızın dosyaya kabulü ile

•             Tarafların kusur oranlarına ve aracın hasar ve zarar durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nden rapor aldırılmasına karar verilmesini

•             Davanın reddine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz.27.07.2021

                                            Davalı Vekilleri

                                     Av. …………………….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir