Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

İ H T A R N A M E

 

İHTAR EDEN      : ………… – T.C. Kimlik No: …………

                             Adr: ………….

 

KARŞI TARAF    : ………….. – T.C. Kimlik No:…………

                              Adr: ………..

 

KONU                : Tarafınızla akdedilmiş olan ……………. tarihli kira sözleşmesi gereğince kira sözleşmesinin sona erdiği tarih itibariyle kiralanan mecurun tahliye edilmesine dair ihtarımızdır.

 

AÇIKLAMALAR   :

Sayın Muhatap,

Tarafınız ile aramızda “…………. Cad. ………….Sok. No:23 ……………” adresinde bulunan taşınmaza ilişkin olarak akdedilen ………….. tarihli kira sözleşmesi, 26.02.2021 tarihinde sona erecek olup; ilgili taşınmaz tarafımızca zorunlu işyeri ihtiyacından kaynaklı bir şekilde işyeri olarak kullanılacağından kira sözleşmesi 6098 Sayılı Kanun’un 350. maddesi uyarınca tarafımızca yenilenmeyecektir. Bu nedenle kira sözleşmesinin bitiş tarihi olan ……….. tarihinde kiracı olarak bulunduğunuz taşınmazı ve içinde bulunan demirbaş eşyaları size teslim edildiği şekilde ve sağlam olarak teslimi ile taşınmazı tahliye etmenizi; aksi takdirde tüm yasal yollara başvurularak tahliyenizin sağlanacağı, tahliyenin geciktirilmesinden yahut gerçekleştirilmemesinden doğan her türlü zararın ve işleyen kira bedelinin yasal faiz ile birlikte tarafınıza yükletileceği hususları İHTAR OLUNUR.

Ayrıca tarafınızca ilgili mecurun kirasına yönelik yatırılan aylık kira bedellerinde; Temmuz 2020 ayına ilişkin 2000-TL, Ağustos 2020 ayına ilişkin 2000-TL,

Eylül 2020 ayına ilişkin 2000-TL, Ekim 2020 ayına ilişkin 2000-TL, Kasım 2020 ayına ilişkin 2000-TL, Temmuz 2020 ayına ilişkin 2000-TL, Ağustos 2020 ayına ilişkin 2000-TL, olmak üzere 9 aylık kiranın eksik yatırıldığı ve toplam bakiye 1.8000-TL kira bedeli borcunuzun olduğu tespit edilmiştir. İş bu tutarı iş bu ihtarın tarafınıza tebliği tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde kira bedelllerini yatırdığınız hesaba yatırmanız aksi takdirde tarafımızca yasal işlemlerin başlatılacağı İHTAR OLUNUR.

 

Kira sözleşmesi ile Tahliye Taahhütnamesine dayanarak; başkaca herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın kayıtsız ve şartsız olmak suretiyle ………. olarak belirtilen tahliye tarihinde, kiracı olarak bulunduğunuz taşınmazı ve içinde bulunan demirbaş eşyaların size teslim edildiği halde ve sağlam olarak teslimi ile taşınmazı tahliye etmenizi; aksi takdirde tahliyenin geciktirilmesinden yahut gerçekleştirilmemesinden doğan her türlü zararın ve işleyen kira bedelinin tahliye edilmesi taahhüt edilen tarih itibariyle işleyecek yasal faiz ile birlikte tarafınıza yükletileceği hususları İHTAR OLUNUR.

 

SAYIN NOTER;

ÜÇ NÜSHADAN İBARET İŞBU İHTARNAMENİN BİR NÜSHASININ MUHATABA  TEBLİĞİNİ, BİR NÜSHASININ DAİRENİZDE SAKLANMASINI, BİR NÜSHASININ TEBLİĞ ŞERHİNE HAVİ OLARAK TARAFIMIZA İADESİNİ RİCA EDERİZ. 10.12.2020

 

İHTAR EDEN

 ………..

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir