Öne Çıkanlar
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Kiracının Tahliyesi Dava Dilekçe Örneği-Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle

Kiracının Tahliyesi Dava Dilekçe Örneği-Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle

                           İCRA HUKUK MAHKEMESİ’ NE

                                                                                              …….

 

İCRA DOSYA NO        :   …………. 14. İcra Müd. 2022/……… E.

 

DAVACI(ALACAKLI)    :                 ……………(TC:……………

                                                                            …………….

VEKİLİ                       :    Av. ………………..

DAVALI(BORÇLU)               :              ……………..(TC:………………

                                                                       …………………..

TALEP                          :    Süresinde kira borcunu ödemeyen borçlu davalının, kira akdinin feshi ile                                            mecurdan tahliyesine karar verilmesi talebi.

AÇIKLAMALAR            :   

                                           Davalı borçlu, yukarıda adresi yazılı mecurda ……………. başlangıç tarihli kira sözleşmesine göre kiracı olarak bulunmaktadır.

                                           Kira sözleşmesine göre, kiranın aylık peşin olarak ödenmesi gerekmekte olup, davalı mecurun …………………  kirasını ödememiştir. Ödenmeyen kiranın tahsili için ………..14. İcra Müd. 2022/……………. E. sayılı dosyası ile borçlu davalı aleyhine icra  takibi yapılmıştır.

                                           Davalı borçlu, yapılan icra takibinde, bir itirazda bulunmamış ve süresi içinde kira borcunu ödememiştir. Kira borcunu ödemeyen davalı borçlunun, kira akdinin feshi ile mecurdan tahliyesini taleple müracaatımız gerekli olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEBLER   :                                     Mevzuatımızın ilgili hükümleri

 

SUBUT DELİLLER       :    ………. 14. İcra Müd 2022/………….. E. sayılı dosya, kira sözleşmesi ve ilgili deliller

 

NETİCETEN                 :    Açıklanan sebepler karşısında, davalı borçlunun, kira akdinin feshi ile mecurdan tahliyesine,

                                           masraf ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederim.      08.01.2022

                                                                                                                                           Davacı Vekili

                                                                                                                                                 Av. …………

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir