Gündem
Anasayfa » AVUKAT » Baro tarafından atanan avukat, sanığın başka bir avukata vekaletname çıkarması halinde mahkeme kararı kendisine tebliğ edilirse kararı temyiz etmek zorunda mıdır?

Baro tarafından atanan avukat, sanığın başka bir avukata vekaletname çıkarması halinde mahkeme kararı kendisine tebliğ edilirse kararı temyiz etmek zorunda mıdır?

  • ÖZET:
  • Sanığın yokluğunda verilen karar, aşamalarda Baro tarafından atanan ve sanık müdafii olarak duruşmalara katılan Av. …’a tebliğ edilmiş ve sanık müdafii sıfatıyla adı geçen avukat tarafından temyiz edilmiş ise de; sanık ve vekaletnameli avukatı olan Av. …’ün ilk derece mahkemesinde 24/11/2017 tarihli duruşmada birlikte hazır bulundukları ve Av. …’ın görevinin sona erdiği anlaşılmakla, hükmü temyize hak ve yetkisi bulunmayan Av. …’ın temyiz isteminin, 5271 sayılı CMK’nın 298. maddesi uyarınca REDDİNE,

Karar İçeriği

Yargıtay 2. Ceza Dairesi        

 2021/18744 E.  ,  2022/63 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali
HÜKÜM : İstinaf isteminin esastan reddi

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
1-Sanık hakkında atılı suçlardan verilen istinaf isteminin esastan reddine dair karara yönelik Av. …’ın temyiz isteminin incelenmesinde;
Sanığın yokluğunda verilen karar, aşamalarda Baro tarafından atanan ve sanık müdafii olarak duruşmalara katılan Av. …’a tebliğ edilmiş ve sanık müdafii sıfatıyla adı geçen avukat tarafından temyiz edilmiş ise de; sanık ve vekaletnameli avukatı olan Av. …’ün ilk derece mahkemesinde 24/11/2017 tarihli duruşmada birlikte hazır bulundukları ve Av. …’ın görevinin sona erdiği anlaşılmakla, hükmü temyize hak ve yetkisi bulunmayan Av. …’ın temyiz isteminin, 5271 sayılı CMK’nın 298. maddesi uyarınca REDDİNE,
2-Sanık hakkında konut dokunulmazlığının ihlali suçundan verilen istinaf isteminin esastan reddine dair karara yönelik sanığın temyiz isteminin incelenmesinde;
Hükmolunan cezaların miktar ve türü gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK’nın 286/2-a maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararlarının temyizi mümkün olmadığından, sanığın temyiz isteminin 5271 sayılı CMK’nın 298. maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE,
3-Sanık hakkında hırsızlık suçundan verilen istinaf isteminin esastan reddine dair karara yönelik sanığın temyiz isteminin incelenmesinde;
5271 sayılı CMK’nın 288. maddesinin ”Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır.” ve aynı Kanunun 294. maddesinin ise; ”Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır. Temyiz sebebi ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin olabilir.” şeklinde düzenlendiği de gözetilerek, sanığın temyiz isteminin CMK’nın 193. ve 196. maddelerine aykırı davranılarak savunma hakkının kısıtlandığına yönelik olduğu belirlenerek anılan sebeple sınırlı olarak yapılan incelemede;
5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinde öngörülen hak yoksunlukları uygulanırken, 15/04/2020 gün ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile TCK’nın 53. maddesinde yapılan değişikliğin infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
Sanık hakkında hırsızlık suçundan verilen istinaf isteminin esastan reddine dair kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakla, sanık hakkında verilen karar hukuka uygun bulunduğundan, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, 5271 sayılı CMK’nın 302/1. maddesi uyarınca, usul ve yasaya uygun olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi’nin kararına yönelik TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKMÜN ONANMASINA, 10/01/2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir