Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » İbraname Örneği-Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

İbraname Örneği-Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

İBRANAME

 

BRANŞ                                      : Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

HASAR DOSYA NO                : …………..

HUKUK DOSYA NO               : ………..

POLİÇE NO                             : ……….

SİGORTA ETTİREN              : ………..

HASAR TARİHİ                      : .…………..

HASAR SEBEBİ                      : Maluliyet

ÖDEME TUTARI                    : …………. – TL

DAVACI                                    : …………

 

…………. A.Ş. nezdinde ……… numaralı poliçe ile trafik sigortası temin olunan aracın ………. tarihinde karıştığı kaza neticesinde ……….. maluliyeti dolayısıyla meydana çıkan zararın giderimi amacıyla; davacı ……… tarafından ………. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/……….E. sayılı dosyası ile ………….A.Ş. aleyhine tazminat davası açılmıştır. Yargılama sürecinde aktüer incelemesi yapılmış olup asıl alacak ……….-TL, 1.227,00.-TL yargılama gideri, 2.866,00.-TL faiz, 6.665,00.-TL dava vekâlet ücreti, ………..-TL icra vekalet ücreti olmak üzere toplam 74.037,61. – TL’ nin davacı vekilinin aşağıda gösterilen banka hesabına ödenmesi hususunda taraflar mutabakata varmıştır.

 

Bu ibraname ile kararlaştırılan bedelin tamamen ödenmesiyle davacının maluliyeti nedeniyle;  hasara, hasar dosyasına, poliçeye konu geçici maluliyet, kalıcı maluliyet, tedavi gideri, bakıcı gideri tazminatı yönünden fazlaya ilişkin ve/veya faiz talebi, asli ve fer’ ileri kapsamında bir hak ve talebimizin olmadığını, olmayacağını, işbu maluliyetten dolayı; ……. A.Ş’ ye ve sigortalısına karşı herhangi bir itiraz, defi ve her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep, dava ileri sürülmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder, poliçeye konu maluliyet tazminatı yönünden fazlaya ilişkin hak, alacak ve talepler ile maluliyete ilişkin her türlü dava ve hukuki işlem başlatma yoluna gitmeyeceğimizi, ödemenin yapılmasını müteakip 7 gün içerisinde …………….. Asliye Ticaret Mahkemesi 2022/…. E. sayılı dosyasından maddi tazminata ilişkin ana para, yargılama gideri, faiz ve vekâlet ücretine ilişkin taleplerimizden feragat edeceğimizi kabul, beyan, taahhüt ve imza ederiz.

 

Taraflar bu şekilde sulh yoluyla anlaşmış olup, yukarıda yazılı ………….-TL bedelin davacı vekilinin aşağıda gösterilen banka hesabına ödenmesi hususunda taraflar mutabakata varmıştır.

 

…….. A.Ş. de, ödemeyi takiben yapılacak davadan (maddi tazminat talebinden) feragat sebebi ile doğacak karşı avukatlık ücretinden feragat ettiğini peşinen kabul etmiş sayılır. 02.03.2022

      

                                                                                                                        Davacı ……..

   Vekili Av. …….

 

Davacı …… Vekili Av. ……..

Banka Hesap Bilgileri:

Hesap sahibi     : ……….

Banka adı          : T.C. ……… Bankası        

Şube adı            : ………Merkez Şubesi                

İban no              : TR………..

 

 

EKLER:

  1. Vekâletname Sureti (Ahzu Kabz, ibra ve feragat yetkilerini içermelidir.)
  2. Avukatlık Kimliği
  3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (davacı asil ve davacı vekiline ait nüfus cüzdan fotokopileri)
  4. Telefon numarası (davacı asil ve davacı vekiline ait telefon numaraları)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir