Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » İdareden Vekalet Ücreti Talebi Dilekçe Örneği

İdareden Vekalet Ücreti Talebi Dilekçe Örneği

………….KAYMAKAMLIĞI’NA

                                  ……………..

 

KONU        : Yargılama gideri ve ücreti vekâletin tarafımıza ödenmesi talebimizden ibarettir.

         2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. Maddesinin 2. Fıkrası 05.07.2012 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan değişiklik ile aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

         Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekâlet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur.’’

          1-) Buna göre davacısı …………… olan ve ekte gönderilen ……….. 1. İdare Mahkemesinin 2022/……… E. – 2022/…….. K. Sayılı kararı ile davalı İdarenizce ödenmesine karar verilen ….0-TL yargılama gideri ve …..0-TL ücreti vekâletin kanunda belirtilen süre içerisinde aşağıda bilgileri yazılı hesaba yatırmanız aksi halde genel hükümler dairesinde infazının yapılacağı,

          2-) ….. 1. İdare Mahkemesinin 2022/…. E. – 2022/…….K. Sayılı kararı ile davalı İdarenizce ödenmesine karar verilen banka promosyon miktarının(3 yıllık sözleşme tutarı ……0-TL), müvekkilin idareniz bünyesinde çalışmaya başladığı ……….. tarihinden sözleşme bitiş tarihi olan …….. tarihine kadar oranlaması(22 ay 10 gün) yoluyla elde edilen …….-TL’ye müvekkilin başvuru tarihi olan ………. tarihinden itibaren ödeme yapacağınız tarihe kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesinin 1. fıkrasında belirlenen süre içinde (“Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare gecikmeksizin işlem tesisi etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiç bir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez…”) .……. 1. İdare Mahkemesi’nin kararı .…….. tarihinde davalı idareye tebliğ edilmiştir ve ödeme süresi .……. tarihi itibariyle dolmuştur) aşağıda bilgileri yazılı hesaba yatırmanız aksi halde genel hükümler dairesinde infazının yapılacağı ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağı hususu bilgilerinize ihtar olunur. 11.01.2022

 

Av. …………

 

         Hesap Bilgileri     :

TC ………. BANKASI – ….MERKEZ ŞUBESİ

HESAP NO: ………..

IBAN: TR………

Ek     :

1-Vekâletname sureti,

2- ……. İdare Mahkemesinin 2022/……….. E. – 2022/………. K. Sayılı kararı

3- ………sıra numaralı meslek makbuzu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir