Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » İhtarnameye Cevap Örneği- İşveren tarafından iş sözleşmesinin devamsızlık nedeniyle feshi ihtarnamesine karşı cevap…

İhtarnameye Cevap Örneği- İşveren tarafından iş sözleşmesinin devamsızlık nedeniyle feshi ihtarnamesine karşı cevap…

İHTARNAME    

Cevap veren

Keşideci                 :……………. – T.C. Kimlik No: ………………

                                 Adr: …………………

Vekili                   : Av. ………………..

                                 (Adres antettedir.)

Muhatap              : ………………. Nakliyat Ltd. Şti. – VD. No: ……………….

                                 Adr: ………………

                                

Konu                   : …………… Noterliği ……….. tarih ve ………….. yevmiye numaralı iş sözleşmesinin feshi ihtarnamesine karşı cevaplarımızın sunumudur.

Açıklamalar           : Sayın Muhatap;

          1-) Tarafınızca………… tarih ve ………….. yevmiye numaralı iş sözleşmesinin feshi ihtarnamesinde, müvekkilin ……………..-…………. tarihlerinde izin almaksızın ve bilgi vermeksizin işe gelmediği iddia edilmiş ve buna dayanarak iş sözleşmesinin devamsızlıktan feshedileceği bildirilmiştir. Ancak bu iddialar tamamen gerçek dışı olup; müvekkilin haklı alacaklarını alabilmesinin önüne geçebilmek adına tarafınızca yapılmaya çalışılan kötü niyetli bir kanunu dolanma çabasından ibarettir.

          2-) Müvekkil, tarafınıza ait işyeri bünyesinde …………….-…………. tarihleri arasında çalışmıştır. Ancak müvekkil daha önce çalıştığı işyerine dava açtığı için tarafınızca, ………….. tarihinde tek taraflı olarak haksız bir şekilde işten çıkarılmıştır. Hatta, tarafınızca tüm alacaklarını aldığına dair müvekkile zorla ibraname imzalatılmaya çalışılmış; müvekkil imzalamayınca da tarafınızca işyerinden kovulmuştur. Dolayısıyla ihtarnamede belirtilen tarihlerde müvekkilin iş sözleşmesi zaten tarafınızca tek taraflı bir şekilde feshedilip; işten çıkartıldığı için çalışmamaktadır, izin almasını ve bilgi vermesini gerektirecek bir durum da söz konusu değildir.

          3-) Müvekkilin iş sözleşmesi tarafınızca tek taraflı ve haksız bir şekilde feshedildiğinden; çalıştığı süreler ve ücreti göz önünde bulundurularak hesaplanacak kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil alacağı, hafta tatili ücreti, yıllık ücretli izin alacağı ve diğer tüm hak ve alacaklarımızın iş bu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren en geç 3 gün içinde yasal faiziyle birlikte  Av. …………….  ait T.C. ……….. Bankası ………………….. Şubesi Hesap No: …………. Iban:TR……………. No’lu banka hesabına yatırılmasını, aksi takdirde alacaklarımızın tahsili için tüm yasal yollara başvuracağımızı ihtar ederiz.

Sayın Noter; üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafımıza verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını talep ederiz.12.09.2021

İhtara Cevap Veren

    ……….

    Vekili

                                                                                Av. ………………..

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir