• Yıllık Ücretli İzin
 • İş Kanunu Madde 53
 • Hizmet Süresi 1 Yıldan 5 Yıla Kadar (5 Yıl Dahil) Olanlara- En Az 14 Gün
 • Hizmet Süresi 5 Yıldan Fazla 15 Yıldan Az Olanlara- En Az 20 Gün
 • Hizmet Süresi 15 Yıl(Dahil) ve Daha Fazla Olanlara- En Az 20 Gün
 • Evlilik İzni
 • İşçinin Evlenmesi Halinde Verilir.
 • İş Kanunu Ek Madde 2
 • 3 Gün
 • Evlat Edinme İzni
 • İşçinin Evlat Edinmesi Halinde Verilir.
 • İş Kanunu  Ek Madde 2
 • 3 Gün
 • Ölüm İzni
 • İşçinin Anne veya Babasının, Eşinin, Çocuğunun ve Kardeşinin Ölümü Halinde Verilir.
 • İş Kanunu  Ek Madde 2
 • 3 Gün
 • Engelli Çocuk İzni
 • …….. Halinde Verilir.
 • İş Kanunu  Ek Madde 2
 • 10 Güne Kadar
 • Yeni İş Arama İzni
 • ….. Halinde Verilir.
 • İş Kanunu Madde 27
 • Günde En Az 2 Saat
 • Süt İzni
 • Kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için fiili çalışma süresi içinde süt izni verilir.
 • İş Kanunu Madde 74
 • Günde En Az 1,5 Saat
✏️ Kadın işçilere günde birbuçuk saat süt izni verilmesi işverenin insiyatifinde olmayıp, bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağı işçi tarafından belirlenir. İşçiye süt izni kullandırılmaması durumunda, kullandırılmayan sürenin ücreri % 50 zamlı ücret üzerinden hesaplama yapılarak ödenmesi gerekir.
✏️ Yargıtay 9. Hukuk Dairesi    2020/4320 E.  ,  2021/1447 K.
 • Gebe Çalışan Muayene İzni
 • Gebe çalışanlara gebelikleri süresince periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir.
 • İş Kanunu Madde 74
 • Periyodik Kontrolkeri Süresince

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir