ÖZET:

Babalığın tespiti istemi şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak olup HMK’nun 74. Maddesi uyarınca davanın vekil eliyle açılması halinde vekile bu konuda özel yetki verilmesi şarttır.

Babalığın tespiti davası kamu düzenine ilişkin olup hakim bu tür davalarda maddi olguları re’sen araştırır ve katıtları rserbestçe takdir eder.

Kararın Tamamı için Tıklayınız.⬇️

Yargıtay 2, 3, 6, 7 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir