FESİH İHTARNAMESİ       

                                               

Keşideci              :…….T.C. Kimlik No:………..

         Adr:…………..

 

                             

Muhatap               :………….. .... Park Ekip. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

                              Adr: …………

  

Konu                   : Taraflar arasında geçerli olan ……….tarihli sözleşmeden haklı nedenle döndüğümüze ilişkin ihtarat talebinden ibarettir.

 

Açıklamalar        : Sayın Muhatap;

 

Aramızda ………….. tarihinde çocuk parkı ürünlerinin satın alınması konulu satım sözleşmesi akdolunmuştur. Sözleşmenin akdedilme ve aynı zamanda ürünlerin teslim edilme tarihinden yaklaşık 70 günlük bir süre geçmesine rağmen satım konusu ürünler hala tarafımıza teslim edilmemiştir. Sadece tek bir parça gönderilmiş o da bozuk çıkmış ve işlevini yerine getirmemektedir.

 

Öncelikle belirtmek isteriz ki; tarafımız açık hava restoran işletmeciliği yapmakta olup; işimiz gereği yaz aylarında yoğun bir müşteri yoğunluğu bulunmakta, kış aylarında ise müşteri yoğunluğunda önemli bir azalma oluşmaktadır. Biz de yukarıda açıkladığımız üzere, sözleşmenin akdedilme tarihi olan ………….. tarihi de dikkate alındığında; satım sözleşmesi konusu ürünleri müşteri yoğunluğunun çok olduğu özellikle yaz aylarında kullanmak üzere satın almak istemiş idik. Ancak aradan geçen 70 günlük uzun süre zarfında tarafınızca ilgili ürünlerin teslimine ilişkin hiçbir girişimde bulunulmadığından; bu tarihten sonra borcunuzu ifa etmeniz bizim açımızdan hiçbir yarar sağlamayacaktır. Bu nedenle TBK m. 124 gereği borcunuzu ifa etmeniz açısından tarafınıza ayrıca süre verilmesine tarafımızca gerek duyulmamıştır. Tarafımızın hiçbir kusuru olmaksızın tamamen tarafınızın kusuru nedeniyle halen gerçekleştirilemeyen teslimat nedeniyle, yeterince müşteri yoğunluğuna ulaşamamamız nedeniyle maddi anlamda ciddi bir zarara uğramış bulunmaktayız. Bu nedenle işletmemizin müşteri yoğunluğunun bulunduğu yaz sezonu bitmek üzere olduğundan ve borcunuzu ifa etmeniz bizim açımızdan artık hiçbir yarar sağlamayacağından ve sözleşmenin akdedildiği tarihten bu yana aradan geçen uzun süreye rağmen tarafımıza ürünler teslim edilmediğinden; sözleşmeden TBK m. 125/fıkra son gereği haklı nedenle döndüğümüzü belirtmek isteriz. Bu kapsamda;

  • Tarafınıza satım bedeli olarak …………. tarihinde ödenen ………..,00-TL’nin ihtarnamenin tarafınıza teslim tarihinden itibaren 3 gün içerisinde ………… Bankası ……………. şubesi TR…………. Iban numaralı hesabımıza yatırılmasına,
  • Tarafınıza satım bedeli olarak verilen ……………Bank…….. Şubesi – Seri No:………. – Keşide Yeri: ………. – Keşide Tarihi:………. – Bedel:……….0,00-TL , ………sbank………. Şubesi – Seri No:………. – Keşide Yeri: ………… – Keşide Tarihi:……….. – Bedel:…000,00-TL, ……….sbank ……….Şubesi – Seri No:………….. – Keşide Yeri: ………– Keşide Tarihi:………… – Bedel: 000,00-TL içerikli 3 adet çekin ihtarnamenin tarafınıza teslim tarihinden itibaren üç gün içerisinde tarafımıza iade edilmesi,

Aksi takdirde gerek söz konusu sözleşmeyle ilgili gerekse de elinizde bulunan tarafımıza ait çeklerle ilgili her türlü yasal haklarımızın kullanılacağı ihtar olunur.10.06.2022

          SAYIN NOTER;

ÜÇ NÜSHADAN İBARET İŞBU İHTARNAMENİN BİR NÜSHASINI MUHATABA  TEBLİĞİNİ, BİR NÜSHASINI DAİRENİZDE SAKLANMASINI, BİR NÜSHASININ TEBLİĞ ŞERHİNE HAVİ OLARAK TARAFIMIZA İADESİNİ RİCA EDERİZ. 10.06.2022                                              İhtar Eden                                                  

                                                                                          …….

Bir Cevap Yazın