• ÖZET;
  • ➡️ 1163 sayılı  Kooperatifler  Kanunu‘nun 62/son maddesinde öngörülen,  kooperatif yönetim kurulu üyeleri ile memurlarının kooperatifin para ve malları ile evrak ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlar nedeniyle kamu görevlisi gibi cezalandırılacaklarına dair hükmü karşısında;
  • ➡️ 5237 sayılı TCK’nin 204/2. maddesinde yazılı “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde hükümler kurulması,
  • Yasaya aykırı,

Karar İçeriği

Yargıtay 11. Ceza Dairesi       

2021/3120 E.  ,  2021/13470 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Özel belgede sahtecilik

Suç tarihinde … Konut Yapı Kooperatifinin yöneticisi olan sanıklar … ve … ile kooperatif üyesi olan sanık …’nın, kooperatifin 2006 yılı genel kurul toplantısı yapılmış gibi belge düzenledikleri, hazurun listesi hazırladıkları, … İlçesi … köyü … Yarları mevkii 4732 parselde kayıtlı C blok 6 numaralı bağımsız bölüm ile ilgili olarak ferdileştirme listesinde ekleme yaparak belgeleri … Tapu Sicil Müdürlüğüne verip tapuların çıkartılmasını sağladıkları iddiasıyla özel belgede sahtecilik suçundan açılan kamu davasında; sanıkların eyleminin sübutu halinde, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu‘nun 62/son. maddesinde öngörülen, kooperatif yönetim kurulu üyeleri ile memurlarının kooperatifin para ve malları ile evrak ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlar nedeniyle kamu görevlisi gibi cezalandırılacaklarına dair hükmü karşısında; 5237 sayılı TCK’nin 204/2. maddesinde yazılı “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde hükümler kurulması,
Yasaya aykırı, sanık … ile sanıklar … ve … müdafilerinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanıkların kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 27.12.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın