• Sefil sözü hakaret midir?

➡️ Salak Sözü Hakaret midir?

İLGİLİ;

➡️ Hakaret Suçu ve Cezası Nedir?

➡️ Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

➡️ 

➡️ Yargıtay Kararlarında Hakaret Olarak Kabul Edilmeyen Sözler Hangileridir?

➡️ Yargıtay Kararlarında Hakaret Olarak Değerlendirilen Sözler Hangileridir?

➡️ Senden hoca değil münafık bile olamaz sözü hakaret midir?

➡️ Aç köpek sözü hakaret midir?

➡️ Yavşak sözü hakaret midir?

➡️ Sürtük sözü hakaret midir?
  • ÖZET;
  • Bir tane hilkat garibesi, insan ziyanlığı, sefil bir yaratık … Ahlaksız sefil bir yaratığa alet olmayın … O çektiğimi, benim arkadaşlarıma, etrafa yaptıklarını çekmeden ölmeyecek … Bugün olur, yarın olur, ben, bulacak, ama benden ama bir yerden cezasını çeki… Hele hele ben, benimle uğraşanı bırakın, onun Allah belasını verecek. Ben zaten, vermezse ben de yapacağım, ben de vereceğim …” şeklindeki sözleri ile müştekiye karşı hakaret ve tehdit suçlarını işlediği, şüpheli hakkında delillerin kamu davasının açılmasını gerektirir nitelikte bulunduğu, bu delillerin mahkemesince takdir ve değerlendirilmesi gerektiği…

Yargıtay 4. Ceza Dairesi         

2019/3850 E.  ,  2019/15124 K.

“İçtihat Metni”
Hakaret ve tehdit suçlarından şüpheli … hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda, …Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 03/12/2018 tarihli ve…. soruşturma, …. sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın reddine ilişkin, mercii …Sulh Ceza Hâkimliğinin 11/02/2019 tarihli ve ….. değişik iş sayılı kararının, Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 19/03/2019 gün ve….. Kyb sayılı istemleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 20/05/2019 gün ve 2019/50139 sayılı bozma düşüncesini içeren ihbarnamesiyle Daireye gönderilmiş olduğu görülmekle, dosya incelendi:

Kanun yararına bozma isteyen ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, müştekinin supersilivri.com isimli İnternet haber sitesinde 03/12/2017 tarihinde yayınlanan “gazeteci misin militan mısın?” başlıklı makale sebebiyle, …Belediye Başkanı olan sanığın 04/12/2017 tarihli belediye meclis toplantısında yapmış olduğu konuşmasında yer alan; “Bir tane hilkat garibesi, insan ziyanlığı, sefil bir yaratık … Ahlaksız sefil bir yaratığa alet olmayın … O çektiğimi, benim arkadaşlarıma, etrafa yaptıklarını çekmeden ölmeyecek … Bugün olur, yarın olur, ben, bulacak, ama benden ama bir yerden cezasını çeki… Hele hele ben, benimle uğraşanı bırakın, onun Allah belasını verecek. Ben zaten, vermezse ben de yapacağım, ben de vereceğim …” şeklindeki sözleri ile müştekiye karşı hakaret ve tehdit suçlarını işlediği, şüpheli hakkında delillerin kamu davasının açılmasını gerektirir nitelikte bulunduğu, bu delillerin mahkemesince takdir ve değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunduğu anlaşılmıştır.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Kanun yararına bozma talebinin içeriğine, ihbarname tarihine, Yargıtay Kanunu’nun 14. maddesine, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 30/01/2019 gün ve 2019/1 sayılı kararına, 11.12.2017 tarihli şikayet başvurusundaki iddiaya konu sözlerin hakaret ve sair tehdit içermesine, hakaret suçu için Kanunda öngörülen cezanın sair tehdit suçu için öngörülen cezadan ağır olmasına göre, kanun yararına bozma isteminin incelenmesi Yüksek 18. Ceza Dairesi’nin görevine girdiğinden, Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, dosyanın ilgili Daire’ye gönderilmesine, 03/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın