Çok Okunanlar
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » İşçinin Mazerete Dayalı Devamsızlığı; çok yakın akrabasının kaçırılması nedeniyle izin talebi yasal olup devamsızlığın mazerete dayandığı…

İşçinin Mazerete Dayalı Devamsızlığı; çok yakın akrabasının kaçırılması nedeniyle izin talebi yasal olup devamsızlığın mazerete dayandığı…

İşçinin Mazerete Dayalı Devamsızlığı

Davacının çok yakın akrabasının kaçırılması hadisesi üzerine izin talebi yasal olup işveren tarafından yıllık izin talebinin karşılanmadığı anlaşılmakla, vuku bulan olay nedeni ile devamsızlığında mazerete dayandığı kabul edilmelidir.

  • ÖZET ;
  • Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre davacının, ablasının kızının kaçırıldığı bilgisi üzerine işyerinden izin talebinde bulunduğu Gaziantep’te bulunan akrabalarının yanına gitmek istediği ancak işveren tarafından izin verilmediği anlaşılmaktadır.
  • Davacının çok yakın akrabasının kaçırılması hadisesi üzerine izin talebi yasal olup işveren tarafından yıllık izin talebinin karşılanmadığı anlaşılmakla, vuku bulan olay nedeni ile devamsızlığında mazerete dayandığı kabul edilmelidir.
  • Bu nedenle mazeretsiz olarak işe devamsızlık koşulu gerçekleşmediğinden davacı işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı kabul edilmelidir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi         

2017/13500 E.  ,  2020/724 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(İŞ)

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; davacının, davalıya ait otelde 03.05.2012-03.07.2014 tarihleri arası meydancı olarak çalıştığını, 30.06.2014 tarihinde mesai bitiminde evine döndüğünü akrabasından gelen telefon üzerine derhal Gaziantep’e doğru yola çıktığını, … Müdür Yardımcısına mesajla durumu bildirdiğini, 3-4 gün işe gelemeyeceğini, yıllık izninden 4 gün izin verilmesini talep ettiğini, 04.07.2014 tarihinde işbaşı yapmak için işyerine gittiğinde kendisine devamsızlık nedeniyle 03.07.2014 tarihinde iş akdine son verildiğinin söylendiğini, kanuna aykırı olarak iş akdinin feshedildiğini bildirerek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ücret alacağının olduğunu ileri sürerek; davanın kabulüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davacının 01-02-03.07.2014 tarihlerinde geçerli bir mazeret olmaksızın ve izin almaksızın işe devam etmediğini, bununla ilgili tutanakların tutulduğunu, yıllık izin ücretinin bordrosuna eklenerek banka hesabına ödendiğini, dolayısıyla yıllık izin ve ücret alacağının olmadığını savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davacının izin almaksızın ve geçerli bir mazereti olmaksızın işe devam etmediği bu hali ile davalı işverenin yaptığı feshin haklı olduğu belirtilerek davanın reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Karar süresinde davacı vekilince temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Davacı işçi, iş sözleşmesinin işveren tarafından 03.07.2014 tarihinde haklı neden olmaksızın feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinde bulunmuştur.
Mahkemece devamsızlık nedeni ile işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığı gerekçesi ile her iki tazminat isteğinin reddine karar verilmiştir.
Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre davacının, ablasının kızının kaçırıldığı bilgisi üzerine işyerinden izin talebinde bulunduğu Gaziantep’te bulunan akrabalarının yanına gitmek istediği ancak işveren tarafından izin verilmediği anlaşılmaktadır.
Davacının çok yakın akrabasının kaçırılması hadisesi üzerine izin talebi yasal olup işveren tarafından yıllık izin talebinin karşılanmadığı anlaşılmakla, vuku bulan olay nedeni ile devamsızlığında mazerete dayandığı kabul edilmelidir.
Bu nedenle mazeretsiz olarak işe devamsızlık koşulu gerçekleşmediğinden davacı işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı kabul edilmelidir.Mahkemece taleplerin yerinde olmayan gerekçe ile reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
F)SONUÇ:
Temyiz olunan kararın açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20.01.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir