Öne Çıkanlar
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Taahhüdü İhlal Suçu ve Cezası Nedir?

Taahhüdü İhlal Suçu ve Cezası Nedir?

Taahhüdü İhlal Suçu İcra İflas Kanunu 340. maddede düzenlenmiştir

2004 sayılı Kanun’un “Borçlunun ödeme şartını ihlâli halinde ceza” başlıklı 340. maddesinin “111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlâl eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir.

2004 sayılı Kanun’un 340. maddesi gereğince taahhüdü ihlal suçnun oluşması için taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekalet ücreti, icra harç ve giderlerinin birlikte belirlenerek borçlunun taahhüdüne esas olan miktarın açıkça gösterilmesi gerekir.

Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi üç ayı geçemez.” hükmü karşısında, ayrı ayrı bonolara konu borcun bir bütün olarak tarafları aynı olan tek bir borç olarak değerlendirilmesi gerekir.

Taahhüdü İhlal suçunda taahhüd alırken önemli 2 nokta bulunmaktadır.

1. Taahhüdün dairede alınması , 2. Ve en önemlisi taahhüdü alırken hesaplamanın kuruşu kuruşuna doğru yapılması; ana parayı, faizi, vekalet ücretini ve masraflarını kalem kalem yazmak. Özellikle de faiz konusunda takip öncesi ve takip sonrası hatta taahhüd zamanına kadarki süreleri de hesaba katarak yazılmasıdır.

İlgili Yargıtay Kararları

1-) Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2020/4677 E. , 2020/8134 K.

2-) Yargıtay 12. Hukuk Dairesi2020/4677 E.  ,  2020/8134 K.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir