ÖZET ;

  • İki yıldır fiilen ayrı yaşadığı eşine karşı kendisini farklı bir kadın gibi tanıtıp, onun evlilikleri ve boşanma hakkındaki düşüncelerini öğrenmek isteyen sanık …’nin, uzaktan akrabası olması nedeniyle tanıdığı mağdurların günlük kıyafetleriyle poz vermiş şekilde çektirdikleri tek kare fotoğrafını, facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde açtığı sahte hesaba, mağdurların rızasına aykırı biçimde kapak resmi olarak eklemesi biçiminde sübut bulan eyleminin,
  • TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasında tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğuna, aynı suçun mağdurlara karşı tek bir fiille işlenmesinden dolayı TCK’nın 43/2. madde ve fıkrası yollamasıyla aynı Kanun’un 43/1. madde ve fıkrasındaki zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasına dair yerel mahkemenin kabulünde dosya kapsamına göre bir isabetsizlik görülmemiş;

Karar İçeriği

Yargıtay 12. Ceza Dairesi

2018/8138 E. , 2019/4821 K.

“İçtihat Metni”
Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
Hüküm : TCK’nın 136/1, 43/2. maddesi yollamasıyla 43/1, 62/1, 53/1-3. maddeleri gereğince mahkumiyet

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
İki yıldır fiilen ayrı yaşadığı eşine karşı kendisini farklı bir kadın gibi tanıtıp, onun evlilikleri ve boşanma hakkındaki düşüncelerini öğrenmek isteyen sanık …’nin, uzaktan akrabası olması nedeniyle tanıdığı mağdurların günlük kıyafetleriyle poz vermiş şekilde çektirdikleri tek kare fotoğrafını, facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde açtığı sahte hesaba, mağdurların rızasına aykırı biçimde kapak resmi olarak eklemesi biçiminde sübut bulan eyleminin, TCK’nın 136/1. madde ve fıkrasında tanımlanan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğuna, aynı suçun mağdurlara karşı tek bir fiille işlenmesinden dolayı TCK’nın 43/2. madde ve fıkrası yollamasıyla aynı Kanun’un 43/1. madde ve fıkrasındaki zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasına dair yerel mahkemenin kabulünde dosya kapsamına göre bir isabetsizlik görülmemiş; Anayasa Mahkemesinin TCK’nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarına ilişkin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilebileceği değerlendirilmiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın kararın bozulması istemine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 10.04.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir