Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » TAM YARGI DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TAM YARGI DAVASI DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

(Tam yargı davası ile idari eylem veya işlem ile ihlal edilmiş bulunanlar zararının karşılanmasını talep edebilirler. İYUK 2/1-b maddesine göre; “idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları muhtel olanlar” tam yargı davası açabilir.)

……… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI :……….. TC No:……..

Adres :

VEKİLİ : Av. …

Adres :

DAVALI :

Adres:

D. KONUSU : ….. tarih ve ….. sayılı idari eylem ve/veya işlem ile ihlal edilmiş bulunan zararın tazmini talebimdir.

OLAYLAR : 1.Olayın kısa açıklaması 2-Idari eylwm veya işlem ile meydana gelen hukuka aykırılıklar

3-Yürütmeyi durdurma talebi varsa sebepleri

HUKUKSAL NEDENLER : HUMK, İYUK, sair mevzuat

DELİLLER : Dilekçede sayılan ve ekte sunulan belgeler, Davalı İdare elindeki belge ve bilgiler, sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve Re’sen göz önünde bukundurlacak sebeplerle .. ….. tarih ve …….. sayılı idari eylem ve/veya işlem ile ihlal edilmiş bulunan müvekkilimin zararının tazmin edilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Ekler:
1-) Onanmış vekaletname sureti
2-) İdari işlem veya eylem ilgili belgeler

3-)Dilekçede belirtilen belgeler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir