Gündem
Anasayfa » AYM KARARLARI » Sınırına Yapılan Viyadüğün Taşınmazın Değerini Düşürdüğü İddiasının Araştırılmaması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Sınırına Yapılan Viyadüğün Taşınmazın Değerini Düşürdüğü İddiasının Araştırılmaması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesi 10.03.2021 tarihinde, Yaşar Çetinbaş (B. No: 2018/34564) başvurusunda;

“Sınırına yapılan viyadük nedeniyle taşınmazında meydana gelen zararların ortaya konulması için taşınmaz üzerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını istemiştir. Mahkemece başvurucunun bu iddiaları dikkate alınmamış ve mülkiyet hakkının kısıtlanmasına ilişkin zararın olmadığı yorumunda bulunulmuştur. Aynı iddiaları kanun yolu aşamasında da ileri süren başvurucunun istinaf istemi reddedilmiştir. Derece mahkemelerinin bu yorumu sonucunda başvurucu, yanına inşa edilen viyadük nedeniyle taşınmazında meydana gelen zararlarını veya değer düşüklüğünü ispat etme imkânından yoksun bırakılmıştır. Zararının varlığını mahkemeler önünde ortaya koyma imkânı bulamayan başvurucu, mülkiyet hakkının sağladığı usule ilişkin güvencelerden yoksun bırakılmıştır. Olayda başvurucuya aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklenmiştir. Bu müdahale kamu yararı ile mülkiyet hakkının korunması arasında kurulması gereken adil dengeyi başvurucu aleyhine bozmuştur.” gerekçeleri ile

Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Başvurucu; Karayolları Genel Müdürlüğüne (Karayolları), ilgili Belediye ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına adına tapuya kayıtlı taşınmazın yanına viyadük yapıldığı gerekçesiyke otoyolun kenarında bulunan taşınmazının kamulaştırılması veya başka bir taşınmazla takas edilmesini istemiştir. Başvurularına olumlu cevap alamayan başvurucu, bu üç kurum aleyhine İdare Mahkemesinde (Mahkeme) dava açarak tazminat talebinde bulunmuştur.

Mahkeme davanın esastan reddine karar vermiştir. Başvurucu, taşınmaz üzerinde keşif yapılıp bilirkişilerce zarar tespit edilmeden eksik incelemeye dayalı ve yanlış hukuki değerlendirmeyle karar verildiğini belirterek karara karşı istinaf kanun yoluna başvurmuştur. Bölge İdare Mahkemesi tarafından istinaf istemi reddedilmiştir.

Sınırında inşa edilen viyadükten dolayı taşınmazında meydana gelen zararın karşılanmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesi ile Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi belirtilen gerekçelerle mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Kararın Tamamı İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir