Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Kira Bedeli Ödeme Yerinin Tespiti Dilekçe Örneği

Kira Bedeli Ödeme Yerinin Tespiti Dilekçe Örneği…………… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Talepte Bulunan
Davacı : ………………..
Adr: …………..

Vekilleri : Av. ………………….
(Adres antettedir.)

Dava Konusu : Ödeme yerinin belirlenmesi talebimizi içerir.

AÇIKLAMALAR :1-) Müvekkilimiz, mülkiyeti …………..(T.C. Kimlik No: ………………..)’ya ait olan ve …………… adresinde bulunan dükkanda kiracı olarak oturmaktadır.

2-) Müvekkilimiz, kira bedellerinin ödenmesi konusunda sözleşmeye uygun bir biçimde düzenli olarak ifayı gerçekleştirmektedir. Kiralanmış olan taşınmazın maliki ………………. şüpheli sıfatı ile hakkında soruşturma yürütülmektedir. Müvekkil, söz konusu soruşturmadan önce kira bedellerini ……………..isimli banka hesabına yatırmaktaydı.(EK-1) .mülk sahibi hakkında ………….. kaynaklı kira bedellerinin ödeme yeri hususunda bir belirsizlik oluşmuştur. 3-) Müvekkile, kira bedellerinin ………………numaralı hesabına ödenmesi için ………………. tarafından mesaj gönderilmiştir. Müvekkil, kiraya veren …………. hakkında soruşturma olması ve kendisinden mesaj yoluyla kira talep eden …………. isimli kişiyi tanımıyor olmasından dolayı kira bedellerini ödeyememiştir. Kira bedellerinin ödenebilmesi amacıyla ödeme yeri tayin edilmesi için sayın mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

Yasal Nedenler : 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 6100 sayılı HMK. ve diğer ilgili mevzuat hükümleri.

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda; müvekkilimizin kira bedelini yatırabileceği bir ödeme yerinin tespitine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 07.02.2021 Davacı ………………… Vekilleri Av. …………………..

EKLER :
1- Müvekkil tarafından yapılan kira ödeme dekontu
2- Onanmış Vekaletname Sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir