Anasayfa » BİLİŞİM HUKUKU » Bilişim Sistemine Girme Suçu Nedir Cezası Ne Kadar?

Bilişim Sistemine Girme Suçu Nedir Cezası Ne Kadar?

“Bilişim Sistemlerine Karşı Suçlar TCK 243-246. maddelerinde düzenlenmiştir.

TCK 243. Maddede düzenlenen ( Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimse) Bilişim Suçunun cezası 2 yıla kadar hapis cezasıdır.

TCK Madde 244/3 Kapsamında kendine veya bir başkasına haksız çıkar sağlama durumunda 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.Yani hem hapis hem de para cezası aynı anda verilir.

1- Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenen Suçlar:

Kanun metninin 142 ve 158. maddelerinde, sırasıyla “nitelikli hırsızlık” ve “dolandırıcılık” suçlarını hüküm altına alan maddelerinde söz konusu suçun bilişim sistemleri aracılığıyla işlenmesi halinde suçu ağırlaştırıcı neden olarak suçun nitelikli hali sayılmıştır. Özellikle içerik suçları açısından geniş bir yelpazeye sahip olan ve çoğunlukla bilişim sistem ağlarıyla işlenen bu suçlar arasında en çok rastlanılan hakaret ve sövme, müstehcen yayınlar, çocuk pornografisi, suç işlemeye tahrik gibi suçlarla birlikte, basın ve ceza kanununda -ve hatta fikri ve sinai mülkiyet hakla-rını himaye eden kanunlarda bulunan cezai hükümler bağlamında- yer alan bazı geleneksel tipteki suçların bilişim sistemleri ve ağ aracılığıyla işlenen biçimleri yer almaktadır.

2. Bilişim Sistemlerine Karşı Suçlar:

Kanun’un İkinci Kitap’ının -Özel Hükümler- Üçüncü Kısım, Onuncu Bölüm’ünde (243-246. mad-deleri) “Bilişim Sistemlerine Karşı Suçlar” düzenlenmiştir

Bilişim sistemine girme;

Madde 243- (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.”

Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme

Madde 244: (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen, bozan, sisteme hukuka aykırı olarak veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen, erişilmez kılan, değiştiren, yok eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

2) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu ku-rum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

3-Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle ki-şinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.


Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir