Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği


İlgili


İHTİYATİ TEDBİR İSTEMLİDİR.

………. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE
Davacı : ……….. – T.C. Kimlik No:………..
Adr: ……………..

Vekili : Av. ………….
.
(Adres antettedir.)

Davalılar : 1- …………. –T.C: ……….
Adr:…………….
.
Dava Konusu :
1-Davalıların müvekkile karşı hakaretleri sebebi ile; 00.000-TL manevi tazminatın olay tarihi olan ………… tarihten itibaren işleyecek olan yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline tahsiline;
2- Hüküm altına alınacak alacağın tahsil edilememe riskine karşılık davalıların tüm taşınır ve taşınmazlarına kararın kesinleşmesine kadar cebri icra yoluyla satışı ve 3. Şahıslara devri engelleyici nitelikte “ihtiyati tedbir” şerhi konulmasına karar verilmesinin istem ve arzıdır.

Harca Esas Değer: 10.000,00-TL(Manevi Tazminat İçin)

Açıklamalar :Müvekkil …………….. .....’da grafik tasarım, reklam, ajans hizmetleri, web sitesi tasarımı alanında faaliyet gösteren …………….. Hizmetleri’nin sahibi olarak çalışmaktadır. ………. Hizmetleri ………… Ticaret Odası’nın resmi dergisi olan …………… ..... yayıncı kuruluşu, ayrıca kendi bünyesindeki ..……… ………… Dergilerinin yayıncı kuruluşu, müvekkil …………….. da hepsinin sahibidir. Müvekkil son olarak ……………. ..... düzenlemiştir.

Davalılardan ……………. ise, müvekkil tarafından düzenlenen bu ……… ve müvekkil aleyhine bir takım hakaret ve olağan sınırlar dışında kalacak seviyede eleştiriler içeren, etik değerlere aykırı bir internet haberini …………. tarihinde internet üzerinden kendi Facebook hesabında yayınlamıştır. Davalı bu haber ile birlikte başka bir medya kuruluşunun internet sitesinde bir köşe yazarı tarafından yazılan ve yine müvekkil aleyhine yorumlar ve hakarete varan sözler içeren bir haberi de yine kendi Facebook hesabından yayınlamıştır. Ancak davalının müvekkile karşı hakaret içeren eylemleri bununla sınırlı kalmamış; davalı paylaştığı haberlerin altında yine müvekkil aleyhine beyanlarda bulunmuştur. Bunlardan birinde davalı ………….. ‘………………..…” şeklinde uyarı, eleştiri ve öneri sınırlarını fazlasıyla aşan ifadeler kullanmıştır. .
Aynı şekilde davalı ………………… da “……………………” şeklinde bir yorumda bulunmuştur. Bu yazı yukarıda da bahsedildiği üzere; davalının herkese açık Facebook hesabına yazılmış; ancak şüpheye yer bırakmayacak şekilde müvekkile hitap edilmek suretiyle yazılmıştır. Görüldüğü üzere; davalılar alenen ve müvekkile karşı aşağılayıcı ve suçlar nitelikte hakaretlerde bulunmuştur.

Yukarıda da açıklandığı üzere, davalının kendi Facebook adresinde yayınladığı hakaret ve aşağılama içerikli yorumlar nedeniyle; müvekkil manevi anlamda zarara uğramıştır. Ancak müvekkile karşı gerek mesleki gerek şahsi aşağılamalar içeren bu yazı nedeniyle, davalılar tarafından manevi zararın giderilmesi yolunda herhangi bir adım atılmamıştır. Tarafımızca davalıların iş bu eylemleri nedeniyle şikayette bulunulmuş ve ……………. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2020/……….Es. Sayılı dosyası ile davalılar yargılanmış ve ceza almışlardır. Yani davalıların işlemiş oldukları hakaret suçu mahkeme kararıyla da sabittir. Huzurunuzdaki dava ile de müvekkil nezdinde doğan manevi zararın giderilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.
Hukuki Sebepler : TMK ve ilgili mevzuat.

Deliller :

1-) ……….. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2020/……..Es. Sayılı dosyası
2-) Davalılar tarafından Facebook hesabı üzerinden müvekkil aleyhine gönderilen yorumların çıktısı,
3-) Tarafların sosyal ekonomik durum araştırmaları,
4-) Bilirkişi raporu, yemin, isticvap, tanık beyanları, Yargıtay içtihatları ve her türlü sair delil
5-) TANIKLARIMIZ

  • ……… – T.C. Kimlik No:………..
    Adres: ………….
  • ………… – T.C. Kimlik No:……….
    Adres: ……………

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve Sayın Mahkemenizce re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda;

– Davamızın kabulü ile,

– Öncelikle hüküm altına alınacak alacağın tahsil edilememe riskine karşılık davalıların tüm taşınır ve taşınmazlarına kararın kesinleşmesine kadar cebri icra yoluyla satışı ve 3. Şahıslara devri engelleyici nitelikte “ihtiyati tedbir” şerhi konulmasına,

– Davalıların müvekkile karşı işlemiş olduğu hakaret ve asılsız suçlamalar içeren eylemleri sebebi ile; 00.000-TL manevi tazminatın olay tarihi olan ………… tarihten itibaren işleyecek olan yasal faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline,

– Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. 04.04.2020
Davacı Vekilleri
Av. ……………

EKLER :
1-) ………… Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2020/…….. Es. Sayılı dosya
2-)Davalının ……….. tarihli yorumlarını içerir Facebook çıktısı
2-) Onanmış vekâletname sureti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir