Gündem
Anasayfa » ÖRNEK DİLEKÇELER » Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

 

Davacılar                    :1-)………….T.C.Kimlik No:……………                                       

(Velayeten …………. ve …………..)                                     

Adr: …………….

2-)…………….T.C.Kimlik No:…………..

Adr: ……………….

3-)…………………

Adr: ……………..

 

Vekilleri                      :Av. ……………………….

   (Adres antette)

 

Davalı                         :1-)…………………

                                     Adr:Mernis adresi.

                                      2-)……………………………..

                                      Adr:Mernis adresi.

 

Dava Konusu               : ….. …………………… aleyhine davalılar tarafından işlenen ……………. …………. suçları  nedeniyle ……………….., …… ……………………… ın uğramış oldukları manevi zararların davalılardan tazmini talebinden ibarettir.

 

Harca Esas Değer         : Cismani zarardan kaynaklı; ……..0.000,00-TL manevi tazminat.

 

Açıklamalar                 :          …………….. Ağır Ceza Mahkemesi 2020/……………….. Es sayılı dosyası kapsamında yapılan yargılama sonucu verilen karar ile olay tarihi olan ………………. tarihinde ………………… olan müvekkil ………………. aleyhine ……………….ve ………… suçlarını işledikleri sabit olan davalılar ………….. ve …………….. hakkında ……… ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl olmak üzere; her bir davalı toplam ..… YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTIR. İlgili ceza dosyasında davalıların …. ………………….. aleyhine işledikleri suçlara ilişkin ayrıntılı olay tasnifi, buna yönelik deliller, tanık ifadeleri ve adli tıp raporları mevcut olduğundan; tarafımızca sadece olayın kısa bir özetinin betimlenmesiyle yetinilecektir.  ………………… Ağır Ceza Mahkemesi 2020/……….. Es sayılı dosyasının ve Sayın Mahkemeniz nezdinde açılan iş bu davanın konusunu oluşturan olay kısaca şöyle gerçekleşmiştir:

         Müvekkil ……………. ile davalı …………………. aynı binada oturmaları nedeniyle birbirlerini tanımaktadırlar. Olay tarihi olan ……………….. günü saat 12.00 sıralarında davalı …………………, müvekkil ……………….’a mesaj göndererek  görüşmek istediği söylemiş, müvekkilin de kabul etmesi üzerine  davalı …………………… müvekkili ……. tramvay durağından  almıştır.

        Bu olayın gerek yaşadığı apartmanda gerekse de öğrenim gördüğü okulda duyulması sonucu psikolojik travma yaşayan müvekkile…………………(Tanık beyanları)

Müvekkilin, …….. …… böyle korkunç bir olayın içerisinde yer alması onun ailesine karşı da kendini suçlamasına neden olmuş bu da müvekkilin psikolojik durumunu ağırlaştırmıştır. Son olarak ise yaşanılan bu ilindeki sigortalı işini bırakmak zorunda kalmış, aile konutlarını da yine satmak zorunda kalmışlardır.

 Yukarıda anlatıldığı gibi gerçekleşen ve ……………..Ağır Ceza Mahkemesi …………….. Es. Sayılı dosyası incelendiğinde de görüleceği üzere müvekkile atfedilecek herhangi bir kusur mevcut değildir. . ………………………. ve yaşanan vahim olay nedeniyle evlerini satmak, işlerinden ayrılmak, kurulu hayatlarını ve tüm sosyal çevrelerini bırakarak başka bir şehre yerleşmek zorunda kalan müvekkiller anne ……………. ve baba  ………………………… uğramış oldukları elem ve ızdırabı bir nebze de olsa hafifletmek maksadıyla Sayın Mahkemeniz nezdindeki iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

Yasal Neden           : BK., 6100 sayılı HMK. ve tüm ilgili Mevzuat

Kanıtlar                :

  1. …………….Ağır Ceza Mahkemesi …….Es. Sayılı dosyası,

2- Bilirkişi incelemesi

3- Tanık beyanları

4- …………Ağır Ceza Mahkemesi …………….. Es. Sayılı dosyası kapsamındaki adli tıp raporları

5- Tarafların sosyal ve ekonomik durumları

6-Yemin

7-İsticvap

8-Doktrin ve Yargısal İçtihatlar ve her türlü yasal ve takdiri delil

TANIKLARIMIZ:

a)………………..  T.C.Kimlik No: …………..

Adr: ………………………………

      b)…………..  T.C.Kimlik No:…………

Adr: ………….

     c)…………..  T.C.Kimlik No: ………….

Adr: ……………………..

 

İstem Sonucu         :Sunulan nedenlerle ve resen gözönüne alınacak hususlar ışığında: ……………. için 000.000,00-TL, anne ………….. için 0.000,00-TL ve baba ……………. için 0.000,00-TL olmak üzere  toplam 00.000,00-TL. manevi tazminatın, dava tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline karar verilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.10.06.2020                                                

                                                                           Davacı

                                                                            Vekilleri

                                                 Av……………………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir