Öne Çıkanlar
Anasayfa » Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi Örneği

Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi Örneği

……….. ( ) İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Şikayette Bulunan: …………(TC:………………..

Vekili : Av. ……………….
(Adres antette)

Sanık : …………….. (T.C. NO: …………….
Adr: ………………….

Suç : Taahhüdü İhlal.

Olaylar :

Sanık, ………. İcra Müdürlüğünün 2020/……….Es. sayılı dosyasından tanzim edilen tutanakta; dosya borcunu hangi tarihlerde ve ne miktarlarda ödeyeceği kabul ve beyan etmiş ve bu kapsamda da ödeme taahhüdünde bulunmuştur.

Sanık tutanakta belirtilen ve ödeme günü gelen ……… tarih ve ..000,00-TL, ………. tarih ve ..000,00-TL, ………. tarih ve ..000,00-TL, …………… tarih ve ..000,00-TL ve ………… tarih ve ..000,00-TL meblağlı ödeme taahhüdünü yerine getirmemiş ve vermiş olduğu taahhüdü ihlal etmiştir.

Bu nedenle taahhüdünü ihlal eden sanığın cezalandırılmasını sayın hâkimliğinizden talep etmek gerekmiştir.

Hukuksal Nedenler : İc. İf. K. Madde 340 ve ilgili mevzuat.

Hukuki Delilller : ………… İcra Müdürlüğünün 2020/……… Es. sayılı dosyası ve sair deliller.

Netice Ve Talep : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, taahhüdü ihlal eden borçlunun suç oluşturan eylemi nedeni ile hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 11.03.2021 Müşteki Vekilleri

Av. ………………..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir