Gündem
Anasayfa » KAMU DENETÇİLİĞİ KARARLARI » KDK’dan Emsal Karar: Bu Listede Olanlara Emlak Vergisi Para İadesi Yapılacak!

KDK’dan Emsal Karar: Bu Listede Olanlara Emlak Vergisi Para İadesi Yapılacak!

Kamu Denetçiliği Kurumu hiçbir geliri olmayanların ve emekli maaşından başka geliri olmayan emeklilerin tek evleri olması halinde emlak vergisinden muaf olacaklarına ve geriye doğru 5 yıllık ödedikleri emlak vergilerini iade alabileceklerine karar verdi.

Kimler Emlak Vergisinden Muaftır?

  • Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,
  • Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar,
  • Gaziler,
  • Engelliler,
  • Şehitlerin dul ve yetimler
  • Türkiye sınırları içinde 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması dâhil) halinde emlak vergisinden muaftırlar.
  • Bu kişiler şartları taşımaları halinde geriye doğru 5 yıllık ödedikleri emlak vergilerinin iadesini ilgili belediyeden talep edebilirler.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
(OMBUDSMANLIK)

TAVSİYE KARARI

SAYI : 2021/7824-S.21.12573
BAŞVURU NO : 2020/103854
KARAR TARİHİ : 21.05.2021


Dairenin metrekaresi nasıl hesaplanır?

Emlak Vergisine esas olacak bina değerinin tespitinde binanın dıştan dışa (brüt) yüz ölçümü esas
alınmakta olduğu, bu şekilde hesaplanan brüt alan, hol, merdiven boşluğu, kapıcı ve kalorifer dairesi,
sığınak gibi ortak kullanım yerlerinden gelen paylar ile kömürlük ve çamaşırlık gibi müştemilatın yüz
ölçümünü de içerdiği, brüt 200 metre kareyi geçmesi sebebi ile indirimli emlak vergisi muafiyetinin
yapılmasının mümkün olmadığı açıklamalarına yer verilmiştir.

634 Sayılı Kat
Mülkiyeti Kanunu’na göre kalorifer dairesi, sığınak, merdiven ve asansör boşluğu ve sair 4’üncü maddede
belirlenmiş yerler her halükarda ortak yerler olduğu, ancak, kömürlük, odunluk, garaj, çamaşırlık gibi
yerler, genel tahsisli değil de her bağımsız bölüme ayrı ayrı tahsis edilmişse bu durumda eklenti yani
müştemilat olarak; ayrı ayrı tahsis söz konusu değilse o zaman ortak yer olarak nitelendireceği, kat
mülkiyeti kurulmuş binalarda eklentiler ait olduğu bağımsız bölümün mütemmimi olduğundan bunların
vergilendirilmelerinin bağımsız bölümle birlikte nazara alınacağı, ortak yerlerin ise bağımsız bölüm
maliklerinin müşterek mülkiyetle sahip oldukları yer sayıldığından bağımsız bölümün arsa payı oranına
göre belirlenen vergi değeri tespit edildiği ve vergilendirilmenin de ona göre yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir