Gündem
Anasayfa » YARGITAY KARARLARI » Ruhsatsız silah taşımada, silah arızalı ise ruhsatsız silah taşımak suçu oluşmaz.

Ruhsatsız silah taşımada, silah arızalı ise ruhsatsız silah taşımak suçu oluşmaz.

  • RUHSATSIZ TABANCA TAŞIMAK
  • ESASLI ARIZA
  • ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI
  • KAMUYA YARARLI BIR IŞTE ÇALIŞTIRILMA
  • ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN (6136) Madde 13
  • TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 50
  • Kriminal Polis Laboratuarının 01.05.2007 gün ve 2007/978 sayılı raporuna göre horozun uç kısmının kırılmasını müteakip yeniden kaynak ya­pıldığı, ancak kırılan parçanın yerine merkezi kaynak yapılmadığı, bu nedenle de horozun fişeğin üzerine merkezi vuramadığı ve çap ve tipine uygun fişekleri patlatamayan dava konusu ruhsatsız silahın, ancak bir silah ustasının esaslı ve aletli müdahalesi ile arızasının giderilmesi halinde 6136 sayılı Yasa’ya göre silah vasfını kazanabileceğinin belirtildiği anlaşılmış olmakla; sanığın ruhsatsız tabanca taşımak suçundan cezalandırılmasına karar verilemeyeceği….

Karar İçeriği

Yargıtay 8. Ceza Dairesi         

2011/11816 E.  ,  2012/23653 K.

“İçtihat Metni”

ÖZET: ANCAK BİR SİLAH USTASININ ESASLI VE ALETLİ MÜDAHALESİ İLE ARIZASININ GİDERİLMESİ HALİNDE 6136 SAYILI YASA’YA GÖRE SİLAH VASFINI KAZANABİLECEK BİR TABANCA NEDENİYLE RUHSATSIZ TABANCA TAŞIMAK SUÇUNDAN MAHKUMİYET KARARI VERİLEMEYECEĞİ GÖZETİLME­LİDİR.

TÜRKİYE CUMHURİYET ANAYASASI’NIN 18. MADDESİNDEKİ YAZILI ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI VE 5237 SAYILI TCK’NIN 50/1-F MADDESİ UYARINCA, KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRILMA SEÇENEK YAPTIRIMA KARAR VERİLEBİLMESİ İÇİN SANIĞIN GÖNÜLLÜ OLMASI GEREKİR.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak:

1- A… Kriminal Polis Laboratuarının 01.05.2007 gün ve 2007/978 sayılı raporuna göre horozun uç kısmının kırılmasını müteakip yeniden kaynak ya­pıldığı, ancak kırılan parçanın yerine merkezi kaynak yapılmadığı, bu nedenle de horozun fişeğin üzerine merkezi vuramadığı ve çap ve tipine uygun fişekleri patlatamayan dava konusu ruhsatsız silahın, ancak bir silah ustasının esaslı ve aletli müdahalesi ile arızasının giderilmesi halinde 6136 sayılı Yasa’ya göre silah vasfını kazanabileceğinin belirtildiği anlaşılmış olmakla; sanığın ruhsatsız tabanca taşımak suçundan cezalandırılmasına karar verilemeyeceği, ancak 7 adet sağlam mermi taşıması nedeniyle 6136 sayılı Yasa’nın 13/4. madde ve fıkrası uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, suç nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı biçimde anılan maddenin 1. fık­rasına göre mahkumiyetine karar verilmesi,

2- Kabule ve uygulamaya göre de; Türkiye Cumhuriyet Anayasası’nın 18. maddesindeki yazılı zorla çalıştırma yasağı ve 5237 sayılı TCK’nın 50/1-f maddesinde yer alan, kamuya yararlı bir işte çalıştırılma seçenek yaptırıma karar verilmesi için sanığın gönüllü olması koşulu gözetilerek rızası alındıktan sonra Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü’nce belirlenen yerlerde gönüllü çalışmaya karar verilebileceği nazara alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK’nın 321. maddesi gereğince (BOZUL­MASINA), 05.07.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir