Gündem
Anasayfa » BOŞANMA HUKUKU » Eşini başkalarının yanında azarlamak ve ona bağırmak boşanma nedeni midir?

Eşini başkalarının yanında azarlamak ve ona bağırmak boşanma nedeni midir?

  • ÖZET:
  • Davalı-karşı davacının, eşini başkalarının yanında azarladığı ve ona bağırdığı, eşi ve ailesine yönelik “şerefsizler” diyerek küfür ettiği, eşinin üzerine yürümek suretiyle fiziksel şiddete yönelik davranışlarda bulunduğu ve kızınızı alın gidin diyerek eşi ve ailesini kovduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.

Karar İçeriği

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi         

2015/10721 E.  ,  2016/327 K.


“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı kadın tarafından her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Mahkemece boşanmaya sebep olan olaylarda, davacı-karşı davalı kadının tamamen kusurlu olduğu kabul edilerek boşanma davasının reddine karar verilmiş ise de, yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davalı-karşı davacının, eşini başkalarının yanında azarladığı ve ona bağırdığı, eşi ve ailesine yönelik “şerefsizler” diyerek küfür ettiği, eşinin üzerine yürümek suretiyle fiziksel şiddete yönelik davranışlarda bulunduğu ve kızınızı alın gidin diyerek eşi ve ailesini kovduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Gerçekleşen olaylar karşısında davacı-karşı davalı kadın da dava açmakta haklıdır. Davacı-karşı davalı kadının boşanma davasının kabulüne karar verilmesi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yazılı şekilde reddi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeplerle davacı-karşı davalı kadının reddedilen boşanma davası yönünden BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı-karşı davacı erkeğin boşanma davası hakkında yeniden hüküm kurulacağından diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.11.01.2016 (Pzt.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir